Pravosudna akademija

10. sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije od 22. svibnja 2013.

Dana 22. svibnja 2013., s početkom u 10.00 sati, na prijedlog Ane Garačić, zamjenice predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednice Programskog vijeća Pravosudne akademije, u prostorijama Vrhovnog suda Republike Hrvatske održana je deseta sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim dnevnim redom:

1. Određivanje autora i voditelja za preostale teme iz usvojenog Programa stručnog usavršavanja Pravosudne akademije u 2013.

- „Izmjene i dopune Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te izmjene i dopune Zakona o zemljišnim knjigama“ (za sve Regionalne centre Pravosudne akademije)
- „Stjecanje prava vlasništva Republike Hrvatske na nekretninama“ (za Regionalni centar Pravosudne akademije u Osijeku)
- „Vještine i tehnike potrebne za sklapanje sudskih nagodbi“ (za sve Regionalne centre Pravosudne akademije)
- „Skraćeni postupak po odredbama novog Zakona o kaznenom postupku“ (za sve Regionalne centre Pravosudne akademije)
- „Provođenje dokazne radnje očevida – praktična i teorijska edukacija državnih odvjetnika“ (za sve Regionalne centre Pravosudne akademije)
- „Postupovni i materijalnopravni aspekti oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom“ (za sve Regionalne centre Pravosudne akademije)
- „Sudovanje za mladež“ (za sve Regionalne centre Pravosudne akademije)
- „Izručenje i Europski uhidbeni nalog“ (za sve Regionalne centre Pravosudne akademije)

2. Razno

Kalendar događanja

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)