Pravosudna akademija

13. sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije 06. prosinca 2013. godine

Dana 06. prosinca 2013. godine, na prijedlog predsjednice Programskog vijeća Pravosudne akademije (PV PA) Ane Garačić, zakazana je trinaesta sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim prijedlogom dnevnog reda:

1. Usvajanje zapisnika s 11. sjednice PV PA održane dana 26. rujna 2013.
2. Usvajanje liste voditelja u PA
3. Utvrđivanje tema za područje upravnog i trgovačkog prava
4. Utvrđivanje modula edukacije za EU pravo
5. Određivanje prioriteta edukacije za prvi kvartal 2014. godine
6. Narodne novine – prijedlog programa za vježbenike
7. Informiranje o obvezama koje PA ima prema Nacionalnim strategijama, projektima i međunarodnim aktivnostima
8. Prijedlog tema za edukaciju Općinskog radnog suda u Zagrebu
9. Razno

ZAKLJUČCI:

1. Usvojen je Zapisnik s 11. sjednice PV PA održane dana 26. rujna 2013. godine.
2. Listu voditelja radionica sudaca te državnih odvjetnika za cjeloživotno usavršavanje u PA činiti će suci Vrhovnog suda RH, Visokog trgovačkog suda RH, Visokog upravnog suda RH, Visokog prekršajnog suda RH, suci županijskih sudova te zamjenici Glavnog državnog odvjetnika RH i zamjenici županijskih državnih odvjetnika.
3. Usvojene su teme za područje upravnog i trgovačkog prava.
4. Utvrđeni su prioriteti edukacije na području EU i međunarodnog prava.
5. Utvrđeni su prioriteti edukacije za prvi kvartal 2014. godine.
6. Utvrđen je Program stručnog usavršavanja Pravosudne akademije za 2014. godinu.

Kalendar događanja

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)