Pravosudna akademija

4. (elektronska) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije

Četvrta sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, na inicijativu predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije Branka Hrvatina, održana je od 30. travnja do 9. svibnja 2014. godine, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Pravosudnoj akademiji

Točka dnevnog reda nije usvojena, već je odlučivanje o istoj prebačeno na prvu sljedeću sjednicu Upravnog vijeća Pravosudne akademije.

Napomena: Zapisnik će biti verificiran na prvoj sljedećoj redovnoj sjednici UV PA  

Kalendar događanja

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)