Pravosudna akademija

Actiones

ACTIONES – Aktivna obuka o Povelji o temeljnim pravima EU-a kroz interakciju nacionalnih iskustava

Riječ je o projektu koji financira Europska unija, a koordinira Centar za pravosudnu suradnju Europskog sveučilišnog instituta. U projekt je uključeno sedam akademskih institucija (Sveučilište u Uppsali, Sveučilište u Parmi, Sveučilište u Amsterdamu, Sveučilište u Ljubljani, Sveučilište Popmpeu Fabra iz Barcelone, College of Europe i Europski interuniverzitetski centar), europsko udruženje sudaca (odnosno Udruga europskih sudaca upravnog prava) i devet nacionalnih institucija kojima je povjerena zadaća edukacije sudaca i pravnika (Pravosudna akademija Republike Hrvatske, talijanska Škola za pravosudne dužnosnike, rumunjski Nacionalni pravosudni institut, Vrhovni sud Republike Estonije, poljska Nacionalna škola za suce i državne odvjetnike, slovenski Centar za izobrazbu u pravosuđu, španjolsko Glavno sudbeno vijeće i Nacionalno udruženje odvjetničkih komora Rumunjske).

ACTIONES je dvogodišnji projekt čija provedba je počela u studenome 2015. godine, a završava u listopadu 2017. godine.

Projekt ACTIONES temelji se na pretpostavci da visoki i koherentni standardi zaštite ljudskih prava u okviru Europske unije zahtijevaju puno više od jednostavnog poznavanja teksta Povelje. Ono mora biti nadopunjeno dubokom društvenom i političkom osjetljivošću, sviješću i brzinom u usvajanju postupovnih rješenja koja nude različiti pravni poreci, otvorenošću prema njihovim rezultatima i spremnošću da se uključimo u razmjenu mišljenja. Ove kvalitete moraju se njegovati sa sviješću o vremenskim ograničenjima, kao i ograničenjima u pogledu resursa koje suci i ostali pravnici imaju na raspolaganju u svom svakodnevnom radu. Cilj projekta je odgovoriti na sve gore navedene potrebe razvojem alata koji će se jednostavno primjenjivati i pomoću kojeg će se pravnici praktičari upoznati s tehnikama vertikalne i horizontalne interakcije između europskih i nacionalnih sudova, osiguravajući učinkovitu primjenu Povelje o temeljnim pravima Europske unije i odgovarajuća pravna sredstva u slučaju povrede prava iz Povelje.

U projektu ACTIONES će se izdvojiti praksa europskih i nacionalnih sudova koja će poslužiti kao primjer problema u pogledu opsega i primjene Povelje, a koja će biti prikupljena i analizirana kroz priručnike sastavljene za svaki modul obuke i unesena u bazu podataka. Priručnici će se baviti općim pitanjima, odnosno opsegom i primjenom Povelje, tehnikama sudskog dijaloga i pravom na učinkovita pravna sredstva te sadržavati i sektorsku analizu prema pojedinim područjima, kao što su zaštita potrošača, migracije i pravo azila te suzbijanje diskriminacije, kao i teme kroz koje se isprepliće nekoliko područja, točnije kazneno pravo i učinkovita sudska zaštita. Ti će alati biti temelj za 12 radionica (5 transnacionalnih koje će se održati u Firenci, Uppsali i Parmi i 7 nacionalnih koje će organizirati lokalne akademske institucije i institucije zadužene za izobrazbu u pravosuđu), a koristit će se i u fazi informiranja o projektu (uz još jedan transnacionalni seminar i završnu konferenciju u Bruxellesu).

Projekt ACTIONES će doprinijeti stvaranju nove generacije sudaca i ostalih pravnika koji su u potpunosti svjesni potencijala Povelje o temeljnim pravima Europske unije u aktualnim područjima poput zaštite potrošača, migracija i prava azila, suzbijanja diskriminacije, kaznenog prava i učinkovite sudske zaštite.

Krajnji rezultat projekta će biti ACTIONES platforma za obuku koja će sadržavati sljedeće 4 komponente:

- Priručnik na engleskom jeziku o primjeni Povelje sastavljen po modulima za svako odabrano područje, s hipotetskim slučajevima, smjernicama i savjetima za voditelje obuke;
- Bazu podataka prikupljene sudske prakse;
- 8 različitih kurikuluma za obuku koji će biti prilagođeni na način da uvažavaju nacionalne specifičnosti i prevedeni na službeni jezik partnerske institucije koja će ih izraditi;
- Izvješće o metodologiji obuke projekta ACTIONES kojim će se omogućiti njezina eventualna ponovna upotreba.

ACTIONES pozeznica

Kontakti:

Voditelj projekta: Fabrizio Cafaggi (EUI)
fabrizio.cafaggi@eui.eu

Menadžerica projekta: Federica Casarosa (EUI)
federica.casarosa@eui.eu

Kontakt osoba za Hrvatsku: Marina Gutschy (Pravosudna akademija)
marina.gutschy@pravosudje.hr


Projekt je sufinanciran iz Programa pravosuđe Europske unije

Kalendar događanja

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)