Pravosudna akademija

Četvrta (elektronička) sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije od 06. do 13. studenog 2019.

Od 06. do 13. studenog 2019. godine, na inicijativu predsjednice Programskog vijeća Pravosudne akademije, Ane Garačić, održana je četvrta (elektronička) sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa treće sjednice Programskog vijeća Pravosudne akademije od 22. listopada 2019.
2. Donošenje Programa stručnog usavršavanja stečajnih upravitelja za 2020. godinu

Zaključci:
1. Usvaja se zapisnik treće sjednice PV PA od 22. listopada 2019.
2. Donosi se Program stručnog usavršavanja stečajnih upravitelja za 2020. godinu.

Kalendar događanja

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)