Pravosudna akademija

Dosadašnji projekti

Projekti u kojima je Pravosudna akademija bila korisnik:

- CARDS 2001 "Reforma pravosuđa - podrška Pravosudnoj akademiji"

- CARDS 2003 "Stručno usavršavanje državnih odvjetnika"

- PHARE 2005 "Podrška Pravosudnoj akademiji - razvoj sustava obuke za buduće suce i državne odvjetnike"

- IPA 2008 "Podrška uspostavi Državne škole za pravosudne dužnosnike"

- IPA 2008 Twinning Light (Leftovers) "Jačanje rada Državne škole za pravosudne dužnosnike kroz unaprjeđenje njezinih programa stručnog usavršavanja i tijeka rada"

- IPA 2009 "Profesionalni razvoj savjetnika u pravosudnim tijelima te budućih sudaca i državnih odvjetnika kroz uspostavu samoodrživog sustava obuke"

- IPA 2011 "Jačanje rada Pravosudne akademije kroz razvoj kurikuluma i stručno usavršavanje u području korištenja vještačenja"

- MATRA FLEX "Podrška Pravosudnoj akademiji u razvoju programa iz prava Europske unije"

- MATRA FLEX "Približavanje pravosuđa javnosti - uloga glasnogovornika u pravosuđu"

- Projekt o edukaciji glasnogovornika "Jačanje sudova u odnosima s medijima"

- ABA/CELLI Program "Unaprjeđenje sudovanja za ratne zločine u Hrvatskoj"

- GOF/Uniting Europe Program "Podrška izgradnji kapaciteta Pravosudne Akademije"
 

Dosadašnji projekti u kojima je PA bila dionik/sukorisnik/pridruženi partner:

- Povelja Europske unije o temeljnim pravima u sudskom postupku“ (The Charter of Fundamental Rights and its Application in Judicial Practice)
Nositelj: Ured pučke pravobraniteljice, u suradnji s projektnim partnerima - Institutom za ljudska prava Ludwig Boltzmann iz Beča, Institutom za pravna i društvena istraživanja iz Poljske, Institutom za međunarodne pravne studije iz Italije i Centrom za europsko ustavno pravo iz Grčke
Status Pravosudne akademije: Pridruženi partner bez financijskog doprinosa
Kratki opis projekta: Unutar projekta organizirane su edukacije za suce o Povelji o temeljnim pravima, pojedinim pravima iz Povelje i primjeni Povelje o temeljnim pravima u području azila, kao i radne konferencije, koje su služile kao prilika za stručnjake iz država članica koje sudjeluju u projektu za razmjenu iskustva i primjera dobre prakse o (izazovima) primjene Povelje o temeljnim pravima u nacionalnim kontekstima.
U okviru projekta je izrađena mrežna stranica s pregledom ključnih presuda Suda EU-a. Poveznica na tu stranicu je: https://charter.humanrights.at/ te objavljena e-knjiga o primjeni Povelje o temeljnim pravima u području azila: http://www.editorialescientifica.com/shop/e-book/asylum-and-the-eu-charter-of-fundamental-rights-detail.html.

- Europski seminar – suradnja između država članica Europske unije u svrhu rješavanja građanskih predmeta koji se odnose na nezakonito odvođenje ili zadržavanje djeteta
Nositelj: Ministarstvo pravosuđa Republike Rumunjske
Status Pravosudne akademije: pridruženi partner
Kratki opis projekta: Organizacija seminara za oko 150 pravnika praktičara iz država članica EU-a koji rade u području obiteljskog prava, od kojih 5 sudaca iz RH te izrada obrazovnog materijala/priručnika na temu nezakonitog odvođenja ili zadržavanja djeteta.
Priručnik: Handbook on the cooperation between the EU Member States for the purposes of solving the civil cases regarding the wrogful removal ore retention of a child

- Put k učinkovitom europskom pravosuđu (RE-Jus): izobrazba pravosuđa za učinkovitu zaštitu od kršenja temeljnih prava
https://www.rejus.eu/
Nositelj: EUI u suradnji sa Sveučilištem u Trentu
Status Pravosudne akademije: Pridruženi partner bez financijskog doprinosa
Kratki opis projekta: Sveučilište u Trentu, u suradnji sa Sveučilištem u Versaillesu, poljskim Institutom za pravne studije, Sveučilištem u Amsterdamu i pravosudnim akademijama iz Hrvatske, Irske, Italije, Rumunjske, Slovenije i Španjolske proveo je projekt 'Put k učinkovitom pravosuđu u Europi (RE-Jus): Stručno usavršavanje sudaca usmjereno učinkovitom rješavanju povreda temeljnih prava'. Projekt se financirao iz sredstava Programa pravosuđe Europske unije, a obuhvaćao je osposobljavanje nacionalnih sudaca i drugih pravnika vezano uz ostvarivanje temeljnih prava u Europskoj uniji, fokusirajući se na tri područja: prava potrošača, zaštita podataka i migracije. Završna konferencija projekta, kojom je projekt finaliziran, održala se u listopadu 2018. u Bruxellesu.

- CARDS 2001 "Intelektualno vlasništvo u Republici Hrvatskoj - autorsko i druga prava"

- CARDS 2003 "Potpora reformi hrvatskih sudova"

- Regionalni CARDS 2003 - Modul 4

- CARDS 2004 "Suzbijanje trgovanja ljudima"

- CARDS 2004 "Podrška učinkovitijem i suvremenijem radu i funkcioniranju Upravnog suda Republike Hrvatske"

- CARDS 2004 "Unaprjeđenje upravljanja sudom i sudskim spisima na Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske i odabranim prekršajnim sudovima"

- PHARE 2005 "Jačanje kapaciteta upravljanja i provedbe politike tržišnog natjecanja i državnih potpora u Republici Hrvatskoj"

- PHARE 2006 "Jačanje primjene prava intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj"

- PHARE 2006 "Podrška upravljanju sudom i unaprjeđenje upravljanja sudskim spisima"

- PHARE 2006 "Usklađivanje i objavljivanje sudske prakse"

- IPA 2007 "Jačanje međuagencijske suradnje u borbi protiv korupcije"

- IPA 2007 "Provedba politika tržišnog natjecanja i državnih potpora u Republici Hrvatskoj"

- IPA 2007 "Jačanje institucionalnih i administrativnih kapaciteta za Hrvatsku agenciju za poštu i elektroničke komunikacije"

- IPA 2007 "Jačanje savjetodavne i nadzorne uloge Agencije za zaštitu osobnih podataka"

- IPA 2008 "Razvoj probacijskog sustava u Republici Hrvatskoj"

- IPA 2008 "Provedba novog Zakona o zaštiti okoliša usklađenog sa zakonodavstvom EU-a u slučajevima kaznenih djela protiv okoliša"

- IPA 2008 "Provedba Aarhuške konvencije u zemljama Jadrana"

- IPA 2008 "Potpora reformi kaznenog postupka"

- IPA 2009 "Jačanje kapaciteta u području suzbijanja seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece, te pružanja pomoći ranjivim žrtvama kriminaliteta"

- IPA 2009 "Uspostava cjelovitog sustava zaštite od diskriminacije"

- IPA 2010 "Regionalna suradnja u kaznenom pravosuđu: Jačanje kapaciteta u borbi protiv kibernetičkog kriminala"

- MATRA MAT "Jačanje kapaciteta Ministarstva pravosuđa"

- TEMPUS "Strani jezici na području prava" (FLIFL)

- Primjena instrumenata europskog građanskog prava: razvoj obrazovnih materijala i organizacija seminara

- Europsko obiteljsko pravo

- Europska pravosudna suradnja kroz praksu nacionalnih sudova u zaštiti temeljnih prava – neistraženi potencijali metodologije pravosudnog dijaloga

Kalendar događanja

«Rujan 2019»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)