Pravosudna akademija

Novi webinar Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network, EJTN) – „Načelo javnosti kao temeljno načelo kaznenog postupka u kontekstu digitaliziranog pravosuđa“, 7. listopada 2020., 13:00-14:00

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network, EJTN) pokrenula je seriju jednosatnih webinara namijenjenih pravosudnim dužnosnicima iz svih država članica EU-a. Novi webinar održat će se 7. listopada 2020. od 13:00 do 14:00 sati. Tema webinara je primjena načela javnosti u sladu s drugim načelima i pravima, poput zaštite osobnih podataka, zaštite djece te prava svjedoka i žrtava. Nakon kratkog uvoda, slijedi prezentacija od 30 minuta te pitanja i odgovori. Voditeljica webinara je Iva Pushkarova, profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta sv. Klement Ohridski u Sofiji.

Za sudjelovanje na webinaru nije potrebna formalna prijava, već se zainteresirani mogu uključiti putem poveznice (Join Microsoft Teams Meeting), a preko aplikacije MS Teams.

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MGJlMmI0YzctMGY1MC00MmUyLWE3MDAtMTc2Y2MzYTY4MGZh%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522e9bd03d0-2289-4f8b-bbcf-7571bb002082%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ae984f04-626f-4088-aac9-9c6c8709877c%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=50e7db66-5d9e-4bcc-835d-db70d097bad8&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Kalendar događanja

«Listopad 2020»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)