Pravosudna akademija

Poziv za dostavu prijava na seminare iz ciklusa „Ljudska prava“ u organizaciji Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN) u rujnu i listopadu; Rok za dostavu prijava 15. srpnja 2020. u 12.00 sati

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network - EJTN) organizira sljedeće seminare iz ciklusa „Ljudska prava“ u rujnu i listopadu 2020.:

1. „Ljudska prava i pristup pravosuđu u EU“, Strasbourg, 28.-30. rujna 2020.

Ciljna skupina: upravni, građanski i kazneni suci

Radni jezik: engleski

Ovaj napredni seminar prvenstveno će se baviti temom prava na pošteno suđenje koje je zajamčeno člankom 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te člankom 47. Povelje EU-a o temeljnim pravima. Seminar će predstavljati kombinaciju teorijskih i praktičnih vježbi te će omogućiti polaznicima da analiziraju problematiku od neovisnosti sudova, do jednakosti i prava na suđenje u razumnom roku.

2. „Sloboda govora“, Bukurešt, 5.-6. listopada 2020.

Radni jezik: engleski

Seminar će se baviti slobodom izražavanja prema člancima 8. i 10. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Jedna od tema će biti i sloboda govora u digitalno doba.
Seminari su besplatni za sve polaznike. Polaznici su dužni sami organizirati put i smještaj, a organizator (EJTN) nadoknađuje putne troškove (u iznosu do 400 eura za seminare izvan RH) te isplaćuje dnevnice za smještaj i obroke nakon dostave originalnih putnih isprava (zrakoplovna karta, račun za zrakoplovnu kartu i boarding karte) po završetku seminara (najkasnije u roku od dva mjeseca od završetka seminara).

Mole se polaznici da put i smještaj rezerviraju tek nakon poruke organizatora (EJTN) da su odabrani za sudjelovanje na seminaru.

Ako se zbog pandemije COVID-a 19 seminari ne budu mogli održati, organizirat će se u formi webinara.

Rok za dostavljanje prijava Pravosudnoj akademiji za ove seminare: 15. srpnja 2020. u 12:00 sati.

Zainteresirani suci mole se da popunjenu „Prijavu za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima“ (s osobnim kontakt podacima i podacima o aktivnosti na koju se prijavljuju) potpisanu od strane predsjednika suda, pošalju na e-mail adresu: tamara.pavicic@pravosudje.hr unutar navedenog roka.

Prednost prilikom odabira imat će suci koji do sada nisu ili su rijetko sudjelovali u međunarodnim aktivnostima posredstvom Pravosudne akademije.

Prijava za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima.

Često postavljena pitanja

Kalendar događanja

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)