Pravosudna akademija

Propisi

- Zakon o Pravosudnoj akademiji („Narodne novine“, broj: 52/19)
- Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj: 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19 i 130/20)
- Zakon o državnom odvjetništvu ("Narodne novine", broj: 67/18)

- Statut Pravosudne akademije

- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Pravosudnoj akademiji

- Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.( „Narodne novine“, broj 25/13, 72/13,151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 - Ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17 - Ispravak, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18 i 59/19)

- Odluka o kriterijima za određivanje i visini naknade vanjskim suradnicima

- Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (pročišćeni tekst)

- Pravilnik o pristupu stručnom usavršavanju u Pravosudnoj akademiji (Narodne novine broj 25/2020)

- Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za provedbu završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike („Narodne novine“, broj: 25/20)

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu rada Povjerenstva za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike („Narodne novine“, broj: 68/21)

- Pravilnik o završnom ispitu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike („Narodne novine“, broj: 25/20)

- Pravilnik o izmjenama Pravilnika o završnom ispitu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike za pravosudne dužnosnike („Narodne novine“, broj: 108/20)

- Pravilnik o načinu rada mentora u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike („Narodne novine“, broj: 11/20)

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu rada mentora u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike („Narodne novine“, broj: 7/21)

- Odluka o visini troškova za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

- Pravilnik o programu i načinu provedbe stručnog usavršavanja predsjednika sudova i državnih odvjetnika („Narodne novine“, broj: 106/19)

- Pravilnik o izmjeni Pravilnika o programu i načinu provedbe stručnog usavršavanja predsjednika sudova i državnih odvjetnika („Narodne novine“, broj: 19/21)

- Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu ( „Narodne novine“, broj:14/19)

- Pravilnik o polaganju pravosudnog ispita ( „Narodne novine“, broj: 81/19 i 141/20)

Kalendar događanja

«Rujan 2021»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Maksimirska cesta 63
10 000 Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 01/2357 626

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)