Pravosudna akademija

Šesta sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 30. kolovoza 2016.

Dana 30. kolovoza 2016. godine, na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, zakazana je šesta sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika 3. sjednice UV PA od 26. travnja 2016., zapisnika 4. (elektroničke) sjednice UV PA od 28. travnja do 4. svibnja 2016. i zapisnika 5. (elektroničke) sjednice UV PA od 8. do 14. lipnja 2016. te dostavljanje bilješke sa 6. odgođene sjednice UV PA od 8. srpnja 2016. na uvid
2. Usvajanje Pravilnika o sadržaju, načinu provedbe i ocjenjivanju na pisanoj provjeri znanja i sposobnosti te na razgovoru u postupku upisa u Državnu školu za pravosudne dužnosnike
3. Usvajanje Pravilnika o načinu rada Povjerenstva za provedbu natječaja za upis u Državnu školu za pravosudne dužnosnike
4. Usvajanje Pravilnika o načinu rada mentora u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike
5. Donošenje Odluke o visini troškova za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike
6. Razno  

Zaključci:
1. Usvaja se zapisnik 3. sjednice UV PA od 26. travnja 2016., zapisnik 4. (elektroničke) sjednice UV PA od 28. travnja do 4. svibnja 2016. te zapisnik 5. (elektroničke) sjednice UV PA od 8. do 14. lipnja 2016.
2. Nakon unesenih primjedbi Pravilnik o sadržaju, načinu provedbe i ocjenjivanju na pisanoj provjeri znanja i sposobnosti te na razgovoru u postupku upisa u Državnu školu za pravosudne dužnosnike dostaviti će se članovima UV PA radi usvajanja na sljedećoj elektroničkoj sjednici UV PA.
3. Usvaja se Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za provedbu natječaja za upis u Državnu školi za pravosudne dužnosnike.
4. Usvaja se Pravilnik o načinu rada mentora u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike.
5. Donosi se Odluka o visini troškova za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike.
6. Ravnateljica Andrea Posavec Franić će na idućoj elektroničkoj sjednici izvijestiti UV PA o kadrovskoj situaciji u PA. 

Kalendar događanja

«Siječanj 2020»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)