Pravosudna akademija

Treća sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 26. travnja 2016.

Dana 26. travnja 2016. godine, na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, zakazana je treća sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika 7. sjednice UV PA od 2. prosinca 2015., zapisnika 1. sjednice UV PA od 12. veljače 2016. i zapisnika 2. sjednice UV PA od 8. ožujka 2016.
2. Usvajanje Pravilnika o sadržaju, vremenu i načinu polaganja završnog ispita te sadržaju potvrde o završnom ispitu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike i Pravilnika o načinu rada Povjerenstva za
polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike
3. Usvajanje prijedloga Pravilnika o načinu rada povjerenstva za provedbu natječaja za upis u Državnu školu za pravosudne dužnosnike, prijedloga Pravilnika o sadržaju, načinu provedbe i ocjenjivanju na pisanoj provjeri znanja i sposobnosti te na razgovoru u postupku upisa u Državnu školu za pravosudne dužnosnike i prijedloga Pravilnika o načinu rada mentora u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike
4. Usvajanje Godišnjeg izvješća o radu Pravosudne akademije za 2015. godinu
5. Donošenje Odluke o osnivanju regionalnih centara Pravosudne akademije
6. Izmjene i dopune Statuta PA
7. Razno 

Zaključci:
1. Usvaja se zapisnik 1. sjednice UV PA od 12. veljače 2016. i zapisnik 2. sjednice UV PA od 8. ožujka 2016.
2. Nakon unesenih prihvaćenih primjedbi Pravilnik o sadržaju, vremenu i načinu polaganja završnog ispita te sadržaju potvrde o završnom ispitu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike i Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike dostaviti će se članovima UV PA radi usvajanja na sljedećoj elektroničkoj sjednici UV PA.
3. Nakon unesenih utvrđenih izmjena i dopuna prijedlozi Pravilnika o načinu rada povjerenstva za provedbu natječaja za upis u Državnu školu za pravosudne dužnosnike, Pravilnika o sadržaju, načinu provedbe i ocjenjivanju na pisanoj provjeri znanja i sposobnosti te na razgovoru u postupku upisa u Državnu školu za pravosudne dužnosnike i Pravilnika o načinu rada mentora u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike dostaviti će se članovima UV PA radi usvajanja prijedloga na elektroničkoj sjednici UV PA, nakon čega će se provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.
4. Godišnje izvješće o radu Pravosudne akademije za 2015. godinu će se nadopuniti.
5. Usvaja se Odluka o osnivanju regionalnih centara Pravosudne akademije.
6. Rasprava o izmjenama i dopunama Statuta PA će se nastaviti. 

Kalendar događanja

«Siječanj 2020»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)