Pravosudna akademija

Poziv za sudjelovanje na online seminaru Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN) i Udruženja europskih upravnih sudaca (AEAJ) pod nazivom “Sukob propisa – višerazinska zaštita u osiguravanju poštivanja temeljnih prava”, 18.-19. ožujka 2021.

Activity calendar

«April 2021»
  • Mo
  • Tu
  • We
  • Th
  • Fr
  • Sa
  • Su

Activity calendar

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Contact us by e-mail

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - All rights reserved.

Web page design Virtus Dizajn