Pravosudna akademija

Poziv za sudjelovanje na webinaru Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN) o Uredbi Bruxelles I – nadležnost, priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim stvarima – uvodna razina, 4.-5. veljače 2021., Rok prijave: 15. siječnja 2021.

Activity calendar

«March 2021»
  • Mo
  • Tu
  • We
  • Th
  • Fr
  • Sa
  • Su

Activity calendar

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Contact us by e-mail

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - All rights reserved.

Web page design Virtus Dizajn