Pravosudna akademija

Andrea Posavec Franić LL.M.

ravnateljica

tel: +385 1 371 4540
email: uredravnateljapa@pravosudje.hr

Maja Marija Fuchs

tajnica Pravosudne akademije

tel: +385 1 371 4732
email: marija.fuchs@pravosudje.hr

Vladimir Filipović

viši stručni savjetnik, Odjel za stručno usavršavanje polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike

tel: +385 1 371 4740
email: vladimir.filipovic@pravosudje.hr

Dijana Mandić

načelnica Odjela za stručno usavršavanje vježbenika, savjetnika u pravosudnim tijelima i pravosudnih dužnosnika

tel: +385 1 371 4742
email: dijana.mandic@pravosudje.hr

dr. sc. Nella Popović

načelnica Odjela za međunarodnu suradnju i pripremu projekata

tel: +385 1 371 4743
email: nella.popovic@pravosudje.hr

mr.sc. Višnja Marinović

načelnica Odjela za evaluaciju te obuku voditelja i mentora

tel: +385 1 371 4747
email: visnja.marinovic@pravosudje.hr

Sanja Božić Kozačinski

načelnica Odjela za pravne i opće poslove te ljudske potencijale

tel: +385 1 371 4734
email: sanja.bozickozacinski@pravosudje.hr

Tomislav Briški

načelnik Odjela za financije i računovodstvo

tel: +385 1 371 4759
email: tomislav.briski@pravosudje.hr

Kalendar događanja

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)