Pravosudna akademija

Sedma (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 24. - 31. kolovoza 2021.

U skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije, Glavna državna odvjetnica Republike Hrvatske i zamjenica predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije Zlata Hrvoj Šipek saziva sedmu (elektroničku) sjednicu Upravnog vijeća Pravosudne akademije koja će se održati elektroničkim putem od 24. do 31. kolovoza 2021. godine, sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

Šesta sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 15. srpnja 2021.

U skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije Đuro Sessa saziva šestu sjednicu Upravnog vijeća Pravosudne akademije koja će se održati 15. srpnja 2021. godine u 11:00 sati u Pravosudnoj akademiji, sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

Peta (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 28. svibnja - 4. lipnja 2021.

U skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije Đuro Sessa saziva petu (elektroničku) sjednicu Upravnog vijeća Pravosudne akademije koja će se održati elektroničkim putem od 28. svibnja do 4. lipnja 2021. godine, sa sljedećim dnevnim redom:
 

Pročitaj više

Četvrta (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 26. ožujka do 1. travnja 2021.

U skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije Đuro Sessa saziva četvrtu (elektroničku) sjednicu Upravnog vijeća Pravosudne akademije koja će se održati elektroničkim putem od 26. ožujka do 1. travnja 2021. godine, sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

Treća sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 10. ožujka 2021.

U skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije Đuro Sessa saziva treću sjednicu Upravnog vijeća Pravosudne akademije koja će se održati 10. ožujka 2021. godine u 12:00 sati u Pravosudnoj akademiji, sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

Druga sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 3. veljače 2021.

u skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije Đuro Sessa saziva drugu sjednicu Upravnog vijeća Pravosudne akademije koja će se održati 3. veljače 2021. godine u 13:00 sati u Pravosudnoj akademiji, sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

Prva (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 7. siječnja - 13. siječnja 2021.

u skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije Đuro Sessa saziva prvu (elektroničku) sjednicu Upravnog vijeća Pravosudne akademije koja će se održati elektroničkim putem od 7. siječnja do 13. siječnja 2021. godine, sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

Trinaesta (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 21. prosinca 2020.

u skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije Đuro Sessa saziva trinaestu (elektroničku) sjednicu Upravnog vijeća Pravosudne akademije koja će se održati elektroničkim putem 21. prosinca 2020. godine, sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

Dvanaesta (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 26. studenoga - 3. prosinca 2020.

u skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije Đuro Sessa saziva dvanaestu (elektroničku) sjednicu Upravnog vijeća Pravosudne akademije koja će se održati elektroničkim putem od 26. studenoga do 3. prosinca 2020. godine, sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

Jedanaesta (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 12. studenoga - 19. studenoga 2020.

u skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije Đuro Sessa saziva jedanaestu (elektroničku) sjednicu Upravnog vijeća Pravosudne akademije koja će se održati elektroničkim putem od 12. studenoga do 19. studenoga 2020. godine, sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

Deseta (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 27. listopada - 3. studenoga 2020.

u skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije Đuro Sessa saziva desetu (elektroničku) sjednicu Upravnog vijeća Pravosudne akademije koja će se održati elektroničkim putem od 27. listopada do 3. studenoga 2020. godine, sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

Deveta (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 9.-16. listopada 2020.

u skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije Đuro Sessa saziva devetu (elektroničku) sjednicu Upravnog vijeća Pravosudne akademije koja će se održati elektroničkim putem od 9. do 16. listopada 2020. godine, sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

Osma sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 22. rujna 2020.

u skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije Đuro Sessa saziva osmu sjednicu Upravnog vijeća Pravosudne akademije koja će se održati 22. rujna 2020. godine u 13:00 sati u Pravosudnoj akademiji, sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

Sedma (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 15. -22. srpnja 2020.

u skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije Đuro Sessa saziva sedmu (elektroničku) sjednicu Upravnog vijeća Pravosudne akademije koja će se održati elektroničkim putem od 15. do 22. srpnja 2020. godine, sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

Šesta (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 10. -18. lipnja 2020.

u skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije Đuro Sessa saziva šestu (elektroničku) sjednicu Upravnog vijeća Pravosudne akademije koja će se održati elektroničkim putem od 10. do 18. lipnja 2020. godine, sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

Peta sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 20. svibnja 2020.

u skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije Đuro Sessa saziva petu sjednicu Upravnog vijeća Pravosudne akademije koja će se održati 20. svibnja 2020. godine u 12:00 sati u Pravosudnoj akademiji, sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

Četvrta sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 30. travnja 2020.

u skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije Đuro Sessa saziva četvrtu sjednicu Upravnog vijeća Pravosudne akademije koja će se održati  kao video sastanak 30. travnja 2020. godine u 09:30 sati putem aplikacije Webex, sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

Treća (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 12.-13.ožujka 2020.

u skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije i s obzirom na potrebu žurnog donošenja odluke, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije Đuro Sessa saziva treću (elektroničku) sjednicu Upravnog vijeća Pravosudne akademije koja će se održati elektroničkim putem od 12. do 17. ožujka 2020. godine, sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

Druga sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 2. ožujka 2020.

u skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije Đuro Sessa saziva drugu sjednicu Upravnog vijeća Pravosudne akademije koja će se održati 2. ožujka 2020. godine u 13:30 sati u Pravosudnoj akademiji, sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

Prva sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 15. siječnja 2020.

u skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije Đuro Sessa saziva prvu sjednicu Upravnog vijeća Pravosudne akademije koja će se održati 15. siječnja 2019. godine u 13:30 sati u Pravosudnoj akademiji, sa sljedećim dnevnim redom: 

Pročitaj više

Peta sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 12. prosinca 2019.

u skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije Đuro Sessa saziva petu sjednicu Upravnog vijeća Pravosudne akademije koja će se održati 12. prosinca 2019. godine u 13:30 sati na Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

Četvrta sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 20. studenog 2019.

u skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije Đuro Sessa saziva četvrtu sjednicu Upravnog vijeća Pravosudne akademije koja će se održati 20. studenog 2019. godine u 12:00 sati u Pravosudnoj akademiji, sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

Treća sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 30. listopada 2019.

u skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije Đuro Sessa saziva treću sjednicu Upravnog vijeća Pravosudne akademije koja će se održati 30. listopada 2019. godine u 14:00 sati u Pravosudnoj akademiji, sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

Druga sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 09. rujna 2019.

u skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije Đuro Sessa saziva drugu sjednicu Upravnog vijeća Pravosudne akademije koja će se održati 09. rujna 2019. godine u 13:00 sati u Pravosudnoj akademiji, sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

Prva sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 12. srpnja 2019.

predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije Đuro Sessa saziva prvu sjednicu Upravnog vijeća Pravosudne akademije koja će se održati 12. srpnja 2019. godine u 09:00 sati na Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, Trg Nikole Zrinskoga 3, sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

Druga (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 29. svibnja 2019.

Dana 29. svibnja 2019. godine, na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije Đure Sesse, zakazana je druga (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

Prva sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 05. travnja 2019.

u skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije Đuro Sessa sazvao je prvu sjednicu Upravnog vijeća Pravosudne akademije, koja će se održati 05. travnja 2019. godine, sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

Sedma sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 19. prosinca 2018.

u skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije Đuro Sessa sazvao je sedmu sjednicu Upravnog vijeća Pravosudne akademije, koja će se održati 19. prosinca 2018. godine, sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

Šesta (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 30. listopada - 7. studenog 2018.

U skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije Đuro Sessa, sazvao je šestu (elektroničku) sjednicu Upravnog vijeća Pravosudne akademije, koja se održava elektroničkim putem, od 30. listopada do 7. studenog 2018. godine, sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

Peta sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 22. listopada 2018.

Dana 22. listopada 2018., na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Đure Sesse, održana je peta sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

Četvrta sjednica Upravnog vijeća PA, 11. rujna 2018.

Dana 11. rujna 2018., na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Đure Sesse, zakazana je četvrta sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

Treća sjednica Upravnog vijeća PA, 16. travnja 2018.

Dana 16. travnja 2018., na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Đure Sesse, zakazana je treća sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

Druga (elektronička) sjednica Upravnog vijeća PA od 21. do 27. veljače 2018.

Dana 21. veljače 2018., na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Đure Sesse, zakazana je druga (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

Prva (elektronička) sjednica Upravnog vijeća PA od 22. do 26. siječnja 2018.

Dana 22 siječnja 2018., na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Đure Sesse, zakazana je prva (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

Deveta sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 20. prosinca 2017.

Dana 20. prosinca 2017., na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Đure Sesse, zakazana je deveta sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

Osma sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 16. listopada 2017.

Dana 16. listopada 2017., na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Đure Sesse, zakazana je osma sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

Sedma sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 6. rujna 2017.

Dana 5. rujna 2017., na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Đure Sesse, zakazana je sedma sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

Šesta (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, od 31. kolovoza do 6. rujna 2017.

Dana 31. kolovoza 2017., na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Đure Sesse, zakazana je šesta (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

Peta (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, od 19. svibnja do 26. svibnja 2017.

Dana 19. svibnja 2017., na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, zakazana je peta (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

Četvrta (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, od 04. svibnja do 11. svibnja 2017.

Dana 04. svibnja 2017., na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, zakazana je četvrta (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

Treća sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 18. travnja 2017.

Dana 18. travnja 2017., na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, zakazana je treća sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

Druga sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 06. ožujka 2017.

Dana 06. ožujka 2017., na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, zakazana je druga sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

Prva (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, od 27. siječnja do 03. veljače 2017.

Dana 27. siječnja 2017., na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, zakazana je prva (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

Osma (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, od 21. studenog do 28. studenog 2016.

Dana 21. studenog 2016., na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, zakazana je osma (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

Sedma (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, od 26. rujna do 3. listopada 2016.

Dana 26. rujna 2016., na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, zakazana je sedma (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

Šesta sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 30. kolovoza 2016.

Dana 30. kolovoza 2016. godine, na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, zakazana je šesta sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

Obavijest:

Šesta sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, zakazana za 8. srpnja 2016. godine nije održana zbog spriječenosti dijela članova Vijeća.

Šesta sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 8. srpnja 2016.

Dana 8. srpnja 2016. godine, na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, zakazana je šesta sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

Peta (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 8. lipnja do 14. lipnja 2016.

Dana 8. lipnja 2016. godine, na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, zakazana je peta (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

4. (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 28. travnja do 4. svibnja 2016.

Dana 28. travnja 2016. godine, na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, zakazana je četvrta (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

Treća sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 26. travnja 2016.

Dana 26. travnja 2016. godine, na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, zakazana je treća sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

Druga sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 8. ožujka 2016.

Dana 8. ožujka 2016. godine, na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, održana je druga sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

Prva sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 9. veljače 2016.

Dana 9. veljače 2016. godine, na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, održana je prva sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

Sedma sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 2. prosinca 2015.

Dana 2. prosinca 2015. godine, na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, održana je sedma sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

Šesta (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 22.-28. listopada 2015.

Dana 22. listopada 2015. godine, na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, održana je šesta (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

Peta sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 28. rujna 2015.

Dana 28. rujna 2015. godine, na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, održana je peta sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

Četvrta (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 1.-7. rujna 2015.

Dana 1. rujna 2015. godine, na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, održana je četvrta (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

3. sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 16. srpnja 2015.

Treća sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije održat će se u četvrtak, 16. srpnja 2015. godine u 14,00 sati u Pravosudnoj akademiji, sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

2. sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 27. travnja 2015.

Druga sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije održat će se u ponedjeljak, 27. travnja 2015. godine u 14,00 sati u Pravosudnoj akademiji, sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

1. sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije

Dana 26. siječnja 2015. godine, na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, održana je prva sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

Izvanredna sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije

Dana 9. prosinca 2014. godine, na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, održana je izvanredna sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

7. (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije

Od 22. do 31. listopada 2014., na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, održana je sedma (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

6. sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije

Dana 08. rujna 2014. godine, na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, održana je šesta sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim prijedlogom dnevnog reda:

Pročitaj više

5. (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije

Od 17. do 26. lipnja 2014.godine, na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, održana je peta (elektronska) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

4. (elektronska) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije

Četvrta sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, na inicijativu predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije Branka Hrvatina, održana je od 30. travnja do 9. svibnja 2014. godine, sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

Treća sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije

Dana 28. travnja 2014., na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, održana je treća sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim dnevnim redom: 

Pročitaj više

Druga (elektronska) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 21.-27. ožujka 2014.

Dana 21. ožujka 2014. godine, na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, zakazana je druga (elektronska) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

Prva sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 6. ožujka 2014.

Dana 06. ožujka 2014. godine, na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, održana je prva sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim prijedlogom dnevnog reda:

Pročitaj više

14. (elektronska) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije od 06. do 12. prosinca 2013. godine

Od 06. do 12. prosinca 2013. godine, na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, održana je četrnaesta (elektronska) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim prijedlogom dnevnog reda:

Pročitaj više

13. sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije od 11. studenoga 2013. godine

Dana 11. studenoga 2013. godine, na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, održana je trinaesta sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim prijedlogom dnevnog reda:

Pročitaj više

12. sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije od 30. kolovoza 2013. godine

Dana 30. kolovoza 2013. godine, na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, održana je dvanaesta sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim prijedlogom dnevnog reda:

Pročitaj više

11. (elektronska) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije od 17. srpnja 2013.

Sjednica je prekinuta te je dnevni red prebačen na sljedeću redovnu sjednicu UV PA.

10. (elektronska) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije od 04. do 10. srpnja 2013. godine

Dana 04. srpnja 2013. godine, na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, zakazana je deseta (elektronska) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim prijedlogom dnevnog reda:

Pročitaj više

9. (elektronska) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije od 17. do 20. lipnja 2013. godine

Dana 17. lipnja 2013. godine, na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, zakazana je deveta (elektronska) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim prijedlogom dnevnog reda:

Pročitaj više

8. (elektronska) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije od 11. do 17. lipnja 2013. godine

Dana 11. lipnja 2013. godine, na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, zakazana je osma (elektronska) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim prijedlogom dnevnog reda:

Pročitaj više

7. sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije od 6. lipnja 2013. godine

Dana 06. lipnja 2013. godine, na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, održana je sedma sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim prijedlogom dnevnog reda:

Pročitaj više

6. sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije od 21. svibnja 2013. godine

Dana 21. svibnja 2013. godine, na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, održana je šesta sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije1 sa sljedećim prijedlogom dnevnog reda:

Pročitaj više

5. (elektronska) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije od 29. travnja do 3. svibnja 2013. godine

Dana 29. travnja 2013. godine, na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, zakazana je peta (elektronska) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim prijedlogom dnevnog reda:

Pročitaj više

Kalendar događanja

«Rujan 2021»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Maksimirska cesta 63
10 000 Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 01/2357 626

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)