10.06.2022

Poziv za sudjelovanje na seminaru EJTN-a „Kulturalne različitosti u sudnici – suci u Europi pred novim izazovima“, 15.-16. rujna 2022., Barcelona, Rok za prijave: 13. srpnja 2022.

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) Europska mreža organizira seminar za suce pod nazivom „Kulturalne različitosti u sudnici – suci u Europi pred novim izazovima“, koji […]
Skip to content