15.06.2022

Poziv za sudjelovanje na seminarima Akademije za europsko pravo (ERA) u rujnu 2022. Rok za prijave: 13. srpnja 2022.

Akademija za europsko pravo (ERA), u suradnji s Pravosudnom akademijom, organizira seminare iz serija „Ravnopravnost spolova“ i „EU pravo o suzbijanju diskriminacije“ prema rasporedu: „Ravnopravnost spolova“, […]
15.06.2022

Održana Opća skupština Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN), Pariz, 7. i 8. lipnja 2022.

Dana 7. i 8. lipnja 2022., pod francuskim predsjedanjem Vijećem Europske unije, u Parizu je održana redovna godišnja Opća skupština (OS) Europske mreže za pravosudno osposobljavanje […]
Skip to content