22.09.2022

Video snimka s mrežnog seminara o Programu razmjene Europske mreže za pravosudno osposobljavanje

Dana 8. rujna 2022. Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) organizirala je mrežni seminar o Programu razmjene za 2023. godinu. Video snimku ovog mrežnog seminara možete […]
Skip to content