10.03.2023

Seminari Europske mreže za pravosudno osposobljavanje u svibnju i lipnju 2023. – drugi dio

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) u svibnju i lipnju 2023. organizira sljedeće seminare prema područjima prava:   KAZNENO PRAVO: Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima: praktična […]
Skip to content