Jačanje stručnog usavršavanja u pravosuđu kroz twinning“ (“Strengthening Judicial Trainings Through Twinning”)

Korisnik: Visoka škola za pravosuđe Gruzije
Vodeći partner u projektnom konzorciju: Sudska uprava Latvije
Projektni partneri: Pravosudna akademija RH i francuska Nacionalna škola za suce i državne odvjetnike (ENM)
Provedba: rujan 2017. – travanj 2019.
Pravosudna akademija bila je zadužena za Komponentu 4 ovog projekta koja je bila posvećena uvođenju učenja na daljinu u programe izobrazbe za suce Gruzije. Projekt je pmogućio rad hrvatskih sudaca općinskih i županijskih sudova te Vrhovnog suda, kao i zaposlenika Pravosudne akademije u svojstvu stručnjaka na unaprjeđenju pravosudnog sustava Gruzije.

Skip to content