22.12.2021

Odluka o ispunjavanju uvjeta za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike sukladno članku 28. Zakona o Pravosudnoj akademiji

Dana 24. rujna 2021. Pravosudna akademija donosi Odluku o ispunjavanju uvjeta za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike sukladno članku 28. Zakona o […]
22.12.2021

Odabrani voditelji u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike u nastavnoj godini 2021./2022.

Dana 27. rujna 2021. Pravosudna akademija objavljuje pregled voditelja odabranih za vođenje radionica u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike u nastavnoj godini 2021./2022. Tablica
22.12.2021

Obavijest o vremenu i mjestu polaganja pisanog dijela završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

Dana 23. rujna 2021. Pravosudna akademija objavljuje Obavijest o vremenu i mjestu polaganja pisanog dijela završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike. Napomena S obzirom […]
22.12.2021

Poziv za podnošenje prijava za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike za kandidate koji ispitu pristupaju na temelju članka 28. Zakona o Pravosudnoj akademiji

Poziv za podnošenje prijava za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike Ogledni primjerak pisanog dijela završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike […]
22.12.2021

Javni poziv za iskazivanje interesa za vođenje radionica u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

Dana 16. kolovoza 2021. Pravosudna akademija objavljuje javni poziv za iskazivanje interesa iskazivanje interesa za vođenje radionica u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike. Program s datumima […]
22.12.2021

Poziv za dostavu dokumentacije

Dana 7. srpnja 2021. Pravnosudna akademija objavljuje Poziv za dostavu dokumentacije za pohađanje Državne škole za pravosudne dužnosnike u nastavnoj godini 2021./2022.
22.12.2021

Obavijest o početku nastavne godine u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

Upravno vijeće Pravosudne akademije dana 4. lipnja 2021. godine donijelo je Odluku o početku nastavne godine u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike.
22.12.2021

Poziv za iskaz interesa za polaganje završnog ispita

Dana 23. veljače 2021. Pravosudna akademija objavljuje Poziv za iskaz interesa za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike. Poziv za iskaz interesa
22.12.2021

Odluka o praktičnom dijelu obuke u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

Dana 19. studenoga 2020. godine Upravno vijeće Pravosudne akademije donosi Odluku o praktičnom dijelu obuke u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike.
Skip to content