Imenik

Verica Orešić Cvitan

v.d. ravnatelja

tel: +385 1 2357 626
E-mail: uredravnateljapa@pravosudje.hr

Tajništvo

Kristina Bekavac

tajnik Pravosudne akademije

tel: +385 1 2357 516
E-mail: kristina.bekavac@pravosudje.hr

Sanja Božić Kozačinski

načelnica, Odjel za pravne i opće poslove te ljudske potencijale

tel: +385 1 2357 547
E-mail: sanja.bozickozacinski@pravosudje.hr

Tomislav Briški

načelnik, Odjel za financije i računovodstvo

tel: +385 1 2357
E-mail: tomislav.briski@pravosudje.hr

Uprava za stručno usavršavanje vježbenika u pravosudnim tijelima i polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike

Andrea Posavec Franić

načelnica, Odjel za stručno usavršavanje polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike

tel: +385 1 2357 569
E-mail: andrea.posavecfranic@pravosudje.hr

Lea Pehnec

tajnica Povjerenstva za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike, Odjel za stručno usavršavanje polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike

tel: +385 1 2357 642
E-mail: lea.pehnec@pravosudje.hr

Uprava za cjeloživotnu edukaciju pravosudnih dužnosnika, savjetnika u pravosudnim tijelima, službenika iz područja pravosuđa i drugih sudionika u postupcima pred pravosudnim tijelima

Anita Lazarin

načelnica, Odjel za stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika i savjetnika u pravosudnim tijelima

tel: +385 1 2357 591
E-mail: anita.lazarin@pravosudje.hr

mr. sc. Višnja Marinović

načelnica, Odjel za evaluaciju te obuku voditelja i mentora

tel: +385 1 2357 529
E-mail: visnja.marinovic@pravosudje.hr

Uprava za međunarodnu suradnju i projekte

Jelena Tepić

načelnica, Odjel za međunarodnu suradnju

tel: +385 1 2357 532
E-mail: jelena.tepic@pravosudje.hr

dr. sc. Nella Popović

načelnica, Odjel za projekte

tel: +385 1 2357 512
E-mail: nella.popovic@pravosudje.hr