Zaštita osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Anita Lazarin, dipl. iur.

Zahtjev za ostvarivanje prava na zaštitu osobnih podataka može se besplatno uputiti:

  • pisanim putem na adresu: Pravosudna akademija, Maksimirska cesta 63, 10000 Zagreb
  • putem elektroničke pošte: pravosudna.akademija@pravosudje.hr
  • telefonom na broj: 01/2357-591

Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka svaki zahtjev biti će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja.

Podaci koje Pravosudna akademija prikuplja su:
– Osobni podaci zaposlenika Akademije
– Osobni podaci članova Upravnog vijeća
– Osobni podaci Programskog vijeća
– Osobni podaci kandidata koji sudjeluju u natječajnom postupku za zasnivanje radnog odnosa
– Osobni podaci drugih osoba na radu (osobe na stručnom usavršavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, studenti koji rade posredstvom ovlaštenih studentskih centara, osobe koje obavljaju rad za opće dobro u skladu s općim propisom i sl.)
– Osobni podaci vanjskih suradnika s kojima Akademija ima sklopljene ugovore o djelu odnosno ugovore o autorskom djelu
– Osobni podaci polaznika programa Akademije
– Osobni podaci kandidata za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

– Kolačići posjetitelja za statističke svrhe putem Google Analytics platforme

Objašnjenje Google Analytics kolačića:

Kolačići su male tekstualne datoteke spremljene na tvrdom disku posjetitelja internet stranice koje spremaju tehničke podatke o navigaciji kroz istu. Google prikuplja podatke o navigaciji posjetitelja internet stranice te omogućava pristup tim podacima kroz anonimno generirana izvješća. Takvi podaci koriste se isključivo u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva na Internet stranici poput navigacije, izbornika, sadržaja i ostalog.

Kolačići korišteni od strane Pravosudne Akademije:

Ime kolačića:_gid,_ga Google Analytics

Trajanje: istječe nakon 2 godine, istječe nakon 24 sata

Svrha i opis

Google Universal Analytics postavlja jednistveni ID koji se koristi za izračunavanje podataka korištenih u analitičkim izvješćima. Google Analytics se koristi za raspoznavanje korisnika gdje kolačići pridodaju korisnicima nasumični broj kao identifikacijski parametar.

Taj parametar se koristi na zahtjevu svake stranice te pomaže pri izračunavanju broja posjetitelja, sesije te podataka kampanje analitičkih izvješća.

Više informacija na: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Primatelji osobnih podataka
Pravosudna akademija će prosljeđivati osobne podatke drugim primateljima isključivo na temelju zakonske obveze, odnosno opravdanog zahtjeva ovlaštenog javnog tijela.

Prava ispitanika
Ovisno o svrsi obrade osobnih podataka, ispitanici imaju sljedeća prava sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka:
pravo na pristup osobnim podacima

  • ispravak osobnih podataka
  • brisanje osobnih podataka koji nemaju potrebu za trajnom pohranom, u skladu sa zakonskim osnovama
  • ograničenje obrade osobnih podataka, u skladu sa zakonskim osnovama
  • pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka).

Propisi:
– Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)
https://www.zakon.hr/z/1021/Op%C4%87a-uredba-o-za%C5%A1titi-podataka—Uredba-%28EU%29-2016-679
-Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka
https://www.zakon.hr/z/1023/Zakon-o-provedbi-Op%C4%87e-uredbe-o-za%C5%A1titi-podataka