Lokacija

 

Pravosudna akademija Zagreb

Maksimirska cesta 63
10000 Zagreb

Regionalni centar Pravosudne akademije u Osijeku

Europska avenija 7
31000 Osijek

Regionalni koordinator RC PA Osijek:
ZVONKO VRBAN, predsjednik Županijskog suda u Osijeku

Regionalni centar Pravosudne akademije u Rijeci

Žrtava fašizma 7
51000 Rijeka

Regionalni koordinator RC PA Rijeka:
VELJKO MIŠKULIN, predsjednik Županijskog suda u Rijeci

Regionalni centar Pravosudne akademije u Splitu

Gundulićeva 29a
21000 Split

Regionalni koordinator RC PA Split:
Bruno Klein, predsjednik Županijskog suda u Splitu

Regionalni centar Pravosudne akademije u Varaždinu

Braće Radića 2
42 000 Varaždin

Regionalni koordinator RC PA Varaždin:
Zdravko Pintarić, predsjednik Županijskog suda u Varaždinu