O programu stručnog usavršavanja vježbenika u pravosudnim tijelima

Stručno obrazovanje vježbenika u pravosudnim tijelima (sudački i državnoodvjetnički vježbenici)  sastoji se od vježbeničke prakse u pravosudnim tijelima uz mentorsko praćenje i teorijskog stručnog usavršavanja koje provodi Pravosudna akademija.

Vježbenička obuka traje 2 godine.

Cilj stručnog obrazovanja je stjecanje uvjeta za polaganje pravosudnog ispita i stručno osposobljavanje vježbenika za samostalno obavljanje poslova pred pravosudnim tijelima omogućavanjem uvida u organizaciju i funkcioniranje pravosudnih tijela te profesionalni rad pravosudnih dužnosnika.

Teorijsko stručno usavršavanje vježbenika sastoji se od sudjelovanja u stručnim radionicama Pravosudne akademije u ukupnom trajanju od 2 mjeseca (40 radionica).

Postupak odabira vježbenika provodi se putem javnog natječaja koji raspisuje Ministarstvo pravosuđa. Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama i na web stranici Ministarstva pravosuđa. Raspisuje se na osnovu iskazanih potreba pravosudnih tijela iz cijele Hrvatske.