O programu Državne škole za pravosudne dužnosnike

Državna škola za pravosudne dužnosnike (u daljnjem tekstu: Škola) je ustrojstvena jedinica u sastavu Pravosudne akademije. U Školi će kandidati stjecati znanja i vještine za samostalno, odgovorno, neovisno i nepristrano obnašanje dužnosti suca općinskog, trgovačkog, upravnog i prekršajnog suda odnosno zamjenika općinskog državnog odvjetnika.

Stručno usavršavanje kandidata za pravosudne dužnosnike traje jednu godinu.

Stručno usavršavanje sastoji se od teorijskog dijela koje se provodi u Pravosudnoj akademiji te praktičnog dijela koji se provodi u pravosudnim tijelima, a prema potrebi i u drugim državnim tijelima.