Europska mreža centara za stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika (EJTN)

Pravosudna akademija je u lipnju 2007. dobila status promatrača u Europskoj mreži za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network).

EJTN su osnovale škole za stručno usavršavanje sudaca i druge institucije zadužene za stručno usavršavanje u pravosuđu država članica Unije s ciljem uspostave suradnje i razmjene iskustava među školama, ali i pravosudnim sustavima država članica. Mreža je u početku djelovala kao neprofitna međunarodna organizacija sukladno belgijskom zakonodavstvu na temelju Povelje usvojene u Bordeauxu 13. listopada 2000.

Statut EJTN-a prihvaćen je 8. lipnja 2000., a od lipnja 2005. EJTN ima i stalno Tajništvo sa sjedištem u Bruxellesu koje je zaduženo za upravljanje radom Mreže.

Akademija je aktivno sudjelovala u Programu razmjene pravosudnih dužnosnika EJTN-a od 2007. u statusu promatrača, kao i u aktivnostima vezanim uz jezično stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika.

Na Općoj skupštini EJTN-a održanoj 6. i 7. lipnja 2013. u Dublinu donesena je odluka da Pravosudna akademija postaje članicom EJTN-a od 1. srpnja 2013.