Lokacija

 

Pravosudna akademija Zagreb

Maksimirska cesta 63

10000 Zagreb

 

Regionalni centar Pravosudne akademije u Osijeku

Europska avenija 7

31000 Osijek

Regionalni koordinator RC PA Osijek:

Zvonko Vrban, predsjednik Županijskog suda u Osijeku

 

Regionalni centar Pravosudne akademije u Rijeci

Žrtava fašizma 7

51000 Rijeka

Regionalni koordinator RC PA Rijeka:

Veljko Miškulin, predsjednik Županijskog suda u Rijeci

 

Regionalni centar Pravosudne akademije u Splitu

Gundulićeva 29a

21000 Split

Regionalni koordinator RC PA Split:

Bruno Klein, predsjednik Županijskog suda u Splitu

 

Regionalni centar Pravosudne akademije u Varaždinu

Braće Radića 2

42 000 Varaždin

Regionalni koordinator RC PA Varaždin:

Zdravko Pintarić, predsjednik Županijskog suda u Varaždinu