Uvodna riječ

Pravosudna akademija je od 1. siječnja 2010. javna ustanova kojoj je jedan od ciljeva provedba inicijalnih programa za vježbenike u pravosudnim tijelima i za kandidate za suce i zamjenike državnih odvjetnika (program Državne škole za pravosudne dužnosnike), kao i omogućiti stalno stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika, savjetnika, drugih službenika iz područja pravosuđa te drugih sudionika u postupcima pred pravosudnim tijelima (stalnih sudskih vještaka, stalnih sudskih procjenitelja, stalnih sudskih tumača, stečajnih upravitelja, povjerenika u postupcima stečaja potrošača, kandidata za polaganje stručnih ispita i dr.).

Svi smo mi svjesni važnosti i potrebe stručnog usavršavanja i stalnog učenja u današnje vrijeme u svim strukama i zanimanjima, a posebno u pravosuđu gdje suci i državni odvjetnici dnevno donose odluke koje se neposredno i značajno odražavaju na živote građana. Stoga te odluke moraju u podlozi imati znanje, stručnost, argumente, sigurnost i pravičnost – bez čega nema neovisnosti i slobode pravosuđa, a onda ni pravne sigurnosti, zaštite ljudskih prava i vladavine prava.

A ako toga ne bi bilo, to bi značilo kako smo svi mi propustili ispuniti naš temeljni cilj i zadaću – skrbiti za dobrobit i služiti građanima Republike Hrvatske i građanima Europske unije.

Institucije za stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika desetljećima postoje i rade u velikom broju država svijeta i u svim državama Europske unije. Pravosudna akademija uz korištenje suvremenih metodologija ima u programu stalno usavršavanje pravosudnih dužnosnika, kako u području nacionalnog tako i u području međunarodnog prava i prava EU. Programom Pravosudne akademije obuhvaćene su vještine kao i interdisciplinarne teme neophodne za kvalitetno obavljanje pravosudne dužnosti. Europska unija je u svojim dokumentima prepoznala važnost cjeloživotnog stručnog usavršavanja sudaca i državnih odvjetnika, te zadala ciljeve nacionalnim institucijama i europskim institucijama za stručno usavršavanje u pravosuđu, usmjerene obuhvaćanju što većeg broja pravosudnih dužnosnika edukacijom o pravu EU.

U informatiziranom i dinamičnom svijetu u kojem se informacije mijenjaju i razmjenjuju bez obzira na državne granice, u kojem izmjene zakona jedva stižu promjene u stvarnosti, stalno učenje ne samo u području pravne struke, već i praćenje postignuća u znanosti, filozofiji i umjetnosti pridonose da pravosudni dužnosnici ugledom, neovisnošću, znanjem i vještinom u svakom trenutku mogu opravdati očekivanja građana i društva u cjelini.

Taj je cilj moguće postići samo uz suradnju Pravosudne akademije s ciljnim skupinama Akademije, kako bi ta suradnja i potpora pružila ciljnim skupinama Akademije one mogućnosti i dala one sadržaje koje oni kao korisnici smatraju najpotrebnijim.