Izvješće o radu Pravosudne akademije

Izvješće o radu Pravosudne akademije za 2011.

Izvješće o radu Pravosudne akademije za 2012.

Izvješće o radu Pravosudne akademije za 2013.

Izvješće o radu Pravosudne akademije za 2014.

Izvješće o radu Pravosudne akademije za 2015.

Izvješće o radu Pravosudne akademije za 2016.

Izvješće o radu Pravosudne akademije za 2017.

Izvješće o radu Pravosudne akademije za 2018.

Izvješće o radu Pravosudne akademije za 2019.

Izvješće o radu Pravosudne akademije za 2020.

Izvješće o radu Pravosudne akademije za 2021.

Izvješće o radu Pravosudne akademije za 2022.

Izvješće o radu Pravosudne akademije za 2023.

Financijski plan

Financijski plan za 2014. godinu

Financijski plan za 2015. godinu

Financijski plan za 2016. godinu

Financijski plan za 2017. godinu

Financijski plan za 2018. godinu

Financijski plan za 2019. godinu

Financijski plan za 2020. godinu
Obrazloženje financijskog plana za 2020. godinu
Financijski plan za 2020. godinu rebalans

Financijski plan za 2021. godinu
Obrazloženje financijskog plana za 2021. godinu
Financijski plan za 2021. godinu rebalans 1
Financijski plan za 2021. godinu rebalans 2

Financijski plan za 2022. godinu
Obrazloženje općeg dijela financijskog plana
Obrazloženje posebnog dijela proračuna
10910- Plan rashoda
10910- Plan prihoda
10910 Posebni dio financijskog plana za područne riznice
10910 Opći dio za NN
10910 PONN05PR Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
10910-Rashodi prema izvorima financiranja

Financijski plan za 2023. godinu
Obrazloženje općeg dijela financijskog plana
Obrazloženje posebnog dijela proračuna
10910- Plan rashoda
10910- Plan prihoda
10910 Posebni dio financijskog plana za područne riznice
10910 Opći dio za NN
10910 PONN05PR Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
10910-Rashodi prema izvorima financiranja
Rebalans 1
Obrazloženje rebalansa i financijskog plana za 2023. 
Rebalans 2
Obrazloženje rebalansa 2 i financijskog plana za 2023.

Financijski plan za 2024. godinu
Obrazloženje financijskog plana za 2024. godinu
Obrazloženje općeg dijela financijskog plana
Obrazloženje posebnog dijela proračuna
Plan rashoda
Plan prihoda
PA 10910 izvještaj 2023. FINAL
PA 10910 Obrazloženje Općeg dijela Financijskog plana MPU

 

Financijski izvještaj

Financijski izvještaj za 2015. godinu
Financijski izvještaj za 2015. godinu – referentna stranica

Financijski izvještaj za 2016. godinu
Financijski izvještaj za 2016. godinu – referentna stranica

Financijski izvještaj za 2017. godinu
Financijski izvještaj za 2017. godinu – referentna stranica

Financijski izvještaj za 2018. godinu
Financijski izvještaj za 2018. godinu – referentna stranica
Financijski izvještaj za 2018. godinu – bilješke

Financijski izvještaj za 2019. godinu
Financijski izvještaj za 2019. godinu – referentna stranica
Financijski izvještaj za 2019. godinu – bilješke

Financijski izvještaj za 2020. godinu
Financijski izvještaj za 2020. godinu – referentna stranica
Financijski izvještaj za 2020. godinu – bilješke pri – ras
Financijski izvještaj za 2020. godinu – bilješke uz bilancu

Financijski izvještaj za 2021. godinu
Financijski izvještaj za 2021. godinu – referentna stranica
Financijski izvještaj za 2021. godinu – bilješke pri – ras
Financijski izvještaj za 2021. godinu – bilješke uz bilancu

Financijski izvještaj za 2022 godinu
Financijski izvještaj za 2022. godinu – referentna stranica
Financijski izvještaj za 2022. godinu – bilješke pri – ras
Financijski izvještaj za 2022. godinu – bilješke uz bilancu

Financijski izvještaj za 2023. godinu
Financijski izvještaj za 2023. godinu – referentna stranica
Financijski izvještaj za 2023. godinu – bilješke

 

Evidencija isplata

Transparentnost proračuna