22.09.2022

Video snimka s mrežnog seminara o Programu razmjene Europske mreže za pravosudno osposobljavanje

Dana 8. rujna 2022. Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) organizirala je mrežni seminar o Programu razmjene za 2023. godinu. Video snimku ovog mrežnog seminara možete […]
13.09.2022

Poziv za sudjelovanje na online konverzacijskim satovima stranih jezika u organizaciji Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN): Rok za prijavu: 19. rujna 2022. u 10:00

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) organizira novi ciklus online konverzacijskih satova stranih jezika u trajanju od deset (10) tjedana od 3. listopada do 9. prosinca. […]
09.09.2022

Obavijest o vremenu i mjestu polaganja pisanog dijela završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

Dana 9. rujna 2022. Pravosudna akademija objavljuje Obavijest o vremenu i mjestu polaganja pisanog dijela završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike. Obavijest Literatura
09.09.2022

Odluka o ispunjavanju uvjeta za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

Dana 9. rujna 2022. Pravosudna akademija donosi Odluku o ispunjavanju uvjeta za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike. Odluka
09.09.2022

Poziv za dostavljanje prijava za sudjelovanje u Programu razmjena Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN) u 2023. godini – Rok za dostavljanje prijava: 14. listopada 2022.

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network, EJTN) izvijestila je Pravosudnu akademiju da je otvoren poziv za sudjelovanje pravosudnih dužnosnika u Programu razmjena EJTN-a […]
07.09.2022

Obavijest o prestanku obavljanja stručnog usavršavanja stečajnih upravitelja od strane Pravosudne akademije

Temeljem Pravilnika o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju stečajnih upravitelja (Narodne novine broj 51/2022), Pravosudna akademija  provodi stručno usavršavanje stečajnih upravitelja do 30. lipnja 2022., […]
06.09.2022

Najava seminara “Novine u građanskom zakonodavstvu – 2022.”, Tuheljske Toplice, Terme Tuhelj, 24. i 25. studenoga 2022.

Vrhovni sud Republike Hrvatske u suradnji s Pravosudnom akademijom organizira dvodnevni seminar „Novine u građanskom zakonodavstvu – 2022.”, koji će se održati 24. i 25. studenoga […]
05.09.2022

Seminari Europske mreže za pravosudno osposobljavanje u listopadu i studenome 2022.

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) u listopadu i studenome 2022. organizira sljedeće seminare prema područjima prava:   KAZNENO PRAVO: Gospodarski kriminal: Povrat i oduzimanje imovine […]
02.09.2022

Raspisivanje javnog natječaja za popunjavanje radnog mjesta u Pravosudnoj akademiji

Pravosudna akademija raspisuje JAVNI NATJEČAJ za popunjavanje radnog mjesta; 1.            radno mjesto „viši stručni savjetnik u Odjelu za stručno usavršavanje polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike“ […]
Skip to content