29.11.2022

Pravno jezični seminar EJTN-a „Organizirani kriminal“, Pravosudna akademija, Zagreb, 28.-30. studenoga 2022.

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje, uz podršku Pravosudne akademije, organizira pravno-jezični seminar „Organizirani kriminal“ koji se održava od 28. do 30. studenoga 2022. u prostorijama Pravosudne […]
Skip to content