Bilateralna suradnja

 • Armenija

Pravosudne akademije Hrvatske i Armenije uspostavile su suradnju u 2019. godini kada su u listopadu te godine, u Erevanu, ravnatelji institucija potpisali Sporazum o suradnji. Tom je prilikom PA Armenije organizirala studijski posjet predstavnika Pravosudne akademije Hrvatske i njezinog Upravnog vijeća pravosudnim tijelima Armenije.

 • Brazil

Suradnja između Pravosudne akademije i Škole za suce iz São Paula inicirana je 2013. godine prilikom posjeta brazilskog izaslanstva Ministarstvu pravosuđa RH i Pravosudnoj akademiji. Tijekom tog posjeta dogovoreno je potpisivanje sporazuma o suradnji između Akademije i Škole iz São Paula koja je realizirana početkom 2014. godine te je temeljem tog Sporazuma u srpnju 2014. u Pravosudnoj akademiji održano predavanje brazilskih sudaca Armanda de Toleda i Fernande Galizia Noriega kao prva aktivnost suradnje Škole iz São Paula i Pravosudne akademije.

 • Francuska

Nacionalna pravosudna škola (ENM – École Nationale de la Magistrature) je osnovana 1958. pod nazivom Nacionalni centar za pravosudne studije. Cilj Škole je osigurati profesionalno osposobljavanje budućih pravosudnih dužnosnika i kontinuirano usavršavanje sudaca i državnih odvjetnika.Sjedište škole je u Bordeauxu, gdje se nalazi Odjel za odabir, inicijalno usavršavanje i istraživanje. Škola također ima podružnicu u Parizu gdje se nalazi Odjel za cjeloživotno usavršavanje, međunarodne odnose i specijalističko usavršavanje.

Intenziviranje suradnje Pravosudne akademije i ENM-a počelo je 2004. organizacijom seminara s različitih pravnih područja na kojima su kao predavači sudjelovali francuski stručnjaci (suci i državni odvjetnici).

U Zagrebu je 13. srpnja 2007. potpisan Sporazum o suradnji između Pravosudne akademije i ENM-a. Sporazumom je predviđena suradnja dviju institucija na području planiranja, osmišljavanja i provedbe posebnih aktivnosti stručnog usavršavanja, kao što su specijalizirane radionice, obrazovne razmjene kojima će se omogućiti upoznavanje s iskustvima obiju institucija u cilju poboljšavanja njihovog rada, stažiranja, seminari, okrugli stolovi, pomoć u izradi praktičnih priručnika i/ili protokola za rad u stručnoj praksi, publikacije, priprema materijala za stručno usavršavanje u elektroničkom obliku.Od rujna 2017. do travnja 2019. PA i ENM surađivali su s Centrom za pravosudnu izobrazbu Latvije u provedbi EU projekta posvećenog unaprjeđenju edukacije sudaca u Gruziji. Projektni konzorcij predvodio je latvijski Centra, dok su PA i ENM bili prateći partneri.

 • Gruzija

Pravosudna akademija je od 2017. do 2019. bila dio projektnog konzorcija koji je provodio EU projekt „Unaprjeđenje stručnog usavršavanja u pravosuđu kroz twinning“. Korisnik projekta bila je Visoka škola za pravosuđe Gruzije. Vodeći partner u projektnom konzorciju bio je Centra za pravosudnu izobrazbu Latvije, a prateći partneri bili su Pravosudna akademija Hrvatske i Nacionalna pravosudna škola (ENM) Francuske.Pravosudna akademija bila je zadužena za komponentu posvećenu uvođenju učenja na daljinu za gruzijske suce.

 • Hrvatski pravni centar (HPC)

U suradnji s Hrvatskim pravnim centrom (HPC), a uz financijsku podršku UNHCR-a, Pravosudna akademija od 2017. redovito, jednom godišnje, održava seminare za suce upravnih sudova i Visokog upravnog suda. Teme su uvijek posvećene određenom aspektu prava azila i izbjeglica. Tema odabrana za 2020. je „Odobravanje međunarodne zaštite: vještačenje u upravnom postupku i upravnom sporu.“

 • Mađarska

U Mađarskoj je za edukaciju u pravosuđu zadužen Nacionalni ured za pravosuđe, koji djeluje od 1. siječnja 2012. Do tada je za pravosudnu izobrazbu u Mađarskoj bila zadužena Pravosudna akademija te zemlje osnovana u rujnu 2012.Od 2007. godine, suci Visokog trgovačkog suda RH i trgovačkih sudova sudjeluju na seminarima iz područja zaštite tržišnog natjecanja koje svake godine organiziraju Regionalni centar za tržišno natjecanje iz Budimpešte i Odjel za tržišno natjecanje OECD-a.

Mađarska je 07. travnja 2011. godine, u okviru Međunarodne konferencije “Nacionalni i europski sudac/državni odvjetnik-uloga centara za stručno usavršavanje” u organizaciji Pravosudne akademije, potpisala s PA Multilateralni sporazum o suradnji. Ostale zemlje potpisnice Multilateralnog sporazuma bile su: Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Poljska, Slovačka i Slovenija.

 • Nizozemska

Nizozemski Centar za stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika (SSR) osnovan je 1960. godine. Sjedište Centra je u Utrechtu.Pravosudna akademija je od 2006. godine do kraja 2012. godine aktivno surađivala s nizozemskim stručnjacima kroz program pretpristupne pomoći MATRA nizozemske Vlade. U okviru tog programa, u suradnji s nizozemskim SSR-om, Pravosudna akademija organizirala je edukaciju glasnogovornika pri sudovima i državnim odvjetništvima, kao i edukaciju sudaca iz područja prava Europske unije te osposobljavanje voditelja obrazovnih aktivnosti (training of trainers) za održavanje edukacije iz tog područja. Akademija nastavlja surađivati s SSR-om kroz Europsku mrežu za pravosudno osposobljavanje (EJTN).

 • Njemačke zaklade: Zaklada za međunarodnu pravnu suradnju (IRZ)

Pravosudna akademija surađivala je s ovom Zakladom najviše u doba pretpristupnih pregovora RH za ulazak u članstvo u Uniji. U suorganizaciji s IRZ-om provedene su mnoge aktivnosti, kao što su seminari, radionice, okrugli stolovi, konferencije i studijski posjeti.Posebno važna suradnja između PA i IRZ-a ostvarena je na projektima PHARE 2005 “Podrška Pravosudnoj akademiji u Hrvatskoj: Razvoj sustava obuke za buduće suce i državne odvjetnike” i IPA 2008 “Podrška uspostavi Državne škole za pravosudne dužnosnike” koje je u ime Savezne Republike Njemačke provodio upravo IRZ. Zaklada zajedno s njemačkim Savezom sudaca i njemačkim pokrajinskim pravosudnim upravama organizira i hospitacijske programe u Njemačkoj za građanske i trgovačke suce te suce i državne odvjetnike u kaznenim predmetima.

 • Njemačke zaklade: Zaklada Hanns-Seidel (HSS)

Pravosudna akademija uspostavila je suradnju s Uredom Zaklade Hanns-Seidel u Zagrebu u 2017. godini. Od tada PA i HSS redovito svake godine organiziraju tri do četiri aktivnosti za suce i državne odvjetnike iz različitih područja prava, ali i usavršavanje iz nepravnih vještina. Neke od tema edukacije koja je do sada organizirana u suradnji s HSS-om su: mobbing, koruptivna kaznena djela, sudska uprava i komunikacijske vještina, strukturirani intervju, psihologija svjedočenja i formulacija pitanja, i dr.

 • Poljska

Poljska Nacionalna škola za pravosuđe i državno odvjetništvo osnovana je 1. lipnja 2005. nakon pristupanja Poljske Europskoj uniji, kao pravna osoba pod nadzorom Ministarstva pravosuđa, a s radom je počela 1. rujna 2006. godine. Škola je 7. travnja 2011., u okviru Međunarodne konferencije “Nacionalni i europski sudac/državni odvjetnik-uloga centara za stručno usavršavanje”, potpisala s Pravosudnom akademijom Multilateralni sporazum o suradnji. Suradnja poljske Škole i Pravosudne akademije odvija se i u obliku neformalne razmjene iskustava i znanja o nacionalnim zakonodavstvima i programima stručnog usavršavanja.

 • Slovenija

Centar za usavršavanje pravosudnih dužnosnika dio je Ministarstva pravosuđa te provodi inicijalno i kontinuirano usavršavanje sudaca, državnih odvjetnika i namještenika sudova. Metodologija usavršavanja temelji se uglavnom na seminarima i radionicama. U nadležnosti Centra je također provedba pravosudnog ispita, ispita za sudske tumače, sudske vještake, procjenitelje i ostale čiji je rad usko vezan uz pravosuđe. Slovenski Centar je 7. travnja 2011. na Međunarodnoj konferenciji u organizaciji PA ″Nacionalni i europski sudac/državni odvjetnik-uloga centara za stručno usavršavanje″ potpisao s Pravosudnom akademijom Multilateralni sporazum o suradnji.

 • Španjolska

Pravosudna škola Glavnog sudbenog vijeća Španjolske (Escuela Judicial Consejo General del Poder Judicial) zadužena je za organizaciju ispita za odabir sudaca, za inicijalno i stalno stručno usavršavanje sudaca te međunarodnu suradnju vezanu za usavršavanje sudaca. Centar za pravosudne studije Ministarstva pravosuđa (Centro de Estudios Jurídicos – CEJ) je nacionalno autonomno tijelo koje je dio Ministarstva pravosuđa. Sjedište Centra je u Madridu na Sveučilišnom kampusu. U nadležnosti Centra je edukacija državnih odvjetnika, sudskih službenika, forenzičnih stručnjaka i nekih drugih javnih službenika koji su zaposleni u pravosuđu.Sporazum o međuinstitucionalnoj suradnji između Pravosudne akademije i Centra za pravosudne studije iz 2007. godine početni je okvir temeljem kojeg Akademija i Centar mogu produbiti suradnju. Španjolska je bila i vodeći projektni partner Pravosudne akademije u projektu IPA 2009 “Profesionalni razvoj sudskih savjetnika i budućih sudaca i državnih odvjetnika kroz uspostavu samoodrživog sustava obuke” čiji je PA korisnik. Projekt se provodio u 2012. i 2013. godini.

 • Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske

Suradnja Pravosudne akademije i britanskog Veleposlanstva počela je 2005. u okviru projekta “Podrška izgradnji kapaciteta Pravosudne akademije” koji se financirao iz programa GOF/Reuniting Europe. Suradnja je nastavljena kroz projekt “Razdvajanje sudskih od administrativnih ovlasti” u 2009., 2010. I 2011. godini. U 2012. godini, u suradnji s britanskim Veleposlanstvom i Udrugom hrvatskih sudaca, Pravosudna akademija organizirala je ciklus od pet radionica i dva okrugla stola za glasnogovornike općinskih, prekršajnih, upravnih i trgovačkih sudova u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku.