22.09.2023

Edukacija iz područja stranih jezika pravne struke

Pravosudna akademija članica je Radne skupine „Lingvistika“ Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN). Aktivnosti koje ova Radna skupina organizira za pravosudne dužnosnike i savjetnike u pravosuđu […]
29.03.2022

Međunarodni forum za suce u Siracusi, Italija, 5.-7. svibnja 2022.

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) organizira forum za suce koji će se održati  od 5. do 7. svibnja 2022. na Međunarodnom institutu za kazneno pravo […]
29.03.2022

Poziv za sudjelovanje na mrežnom seminaru Akademije za europsko pravo (ERA) „Kvaliteta zraka i pravo na čisti zrak u EU pravu“, radni jezik francuski

Akademija za europsko pravo (ERA) organizira mrežni seminar pod nazivom „Kvaliteta zraka i pravo na čisti zrak u EU pravu“, koji će se održati 23. i […]
29.03.2022

Besplatan mrežni tečaj CEELI Instituta „Upravljanje sudskim predmetima“, početak tečaja 26. travnja 2022.

CEELI Institut iz Praga (Central and Eastern European Law Initiative Institute) organizira mrežni tečaj za suce pod nazivom „Upravljanje sudskim predmetima“. Tečaj je besplatan za sve […]
28.03.2022

Poziv za sudjelovanje na seminaru „Ravnopravnost spolova“ Akademije za europsko pravo (ERA), Trier, 13.-15. lipnja 2022. Rok za prijave: 7. travnja 2022.

Akademija za europsko pravo (ERA), u suradnji s Pravosudnom akademijom, organizira seminar iz serije „Ravnopravnost spolova“ u Trieru, od 13. do 15. lipnja 2022. Radni jezici […]
28.03.2022

Mrežni seminar u okviru TRIIAL projekta „Razmatranje neovisnosti, nepristranosti i odgovornosti pravosuđa u kontekstu novih europskih standarda“, 31. ožujka i 1. travnja 2022.

Sveučilište u Maastrichtu u okviru TRIIAL projekta (TRust, Independence, Impartiality and Accountability of judges and arbitrators safeguarding the rule of Law under the EU Charter) organizira […]
28.03.2022

Poziv za prijave na seminar o europskom pravu tržišnog natjecanja „Osnove prava tržišnog natjecanja: od temeljnih načela do napredne provedbe pravila o tržišnom natjecanju“, Budimpešta, 26.-27. svibnja 2022. Rok za prijave: 7. travnja 2022.

Regionalni centar za tržišno natjecanje iz Budimpešte i Odjel za tržišno natjecanje OECD-a organiziraju međunarodni seminar pod nazivom „Osnove prava tržišnog natjecanja: od temeljnih načela do […]
Skip to content