20.01.2022

Poziv za sudjelovanje na seminaru „Dostava i prikupljanje dokaza u inozemstvu“, Bukurešt, 25. i 26. ožujka 2022. Rok za prijavu: 24. siječnja 2022.

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) organizira seminar za suce pod nazivom „Dostava i prikupljanje dokaza u inozemstvu“, koji će se održati 25. i 26. ožujka […]
20.01.2022

Poziv za sudjelovanje na seminarima Akademije za europsko pravo (ERA) u ožujku i travnju 2022.

Akademija za europsko pravo (ERA), u suradnji s Pravosudnom akademijom, organizira seminare iz serija „Ravnopravnost spolova“ i „EU pravo o suzbijanju diskriminacije“ prema rasporedu: „Ravnopravnost spolova“, […]
20.01.2022

Poziv za sudjelovanje na seminaru „Zaštita potrošača u EU pravu“, Barcelona, 31. ožujka i 1. travnja 2022. Rok za prijavu: 1. veljače 2022.

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) organizira seminar za suce pod nazivom „Zaštita potrošača u EU pravu“ koji će se održati 31. ožujka i 1. travnja […]
20.01.2022

Jednosatni mrežni seminari Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network, EJTN) u prvoj polovici 2022.

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network, EJTN) organizira seriju jednosatnih mrežnih seminara namijenjenih pravosudnim dužnosnicima. Za sudjelovanje nije potrebna formalna prijava, već se […]
18.01.2022

Seminar za savjetnike u pravosudnim tijelima “Pojednostavljeni prekogranični postupci u građansko-pravnim predmetima”, Bruxelles, 21.-22. ožujka 2022.; Rok za dostavljanje prijava: 21. siječnja 2022. u 12:00

Pravosudna akademija sudjeluje kao pridruženi partner u projektu Akademije za europsko pravo (ERA) pod nazivom “Bolja primjena europskih građanskih prekograničnih postupaka: pravna i jezična edukacija za […]
23.12.2021

Poziv za sudjelovanje na seminarima Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN) u 2022. godini – rok za prijave 5. siječnja 2022.

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) organizira seminare koji će se održati prema niže objavljenom rasporedu. Radni jezik svih aktivnosti je engleski jezik. Europski građanski postupak, […]
23.12.2021

Poziv za dostavljanje prijava za sudjelovanje u studijskim posjetima u organizaciji Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN) u 2022. godini – prvi poziv. Rok za prijave – 31. siječnja 2022. u 18 sati

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network, EJTN) izvijestila je Pravosudnu akademiju da je objavila prvi poziv za sudjelovanje pravosudnih dužnosnika u studijskim posjetima […]
22.12.2021

Odluka Upravnog odbora Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN) o odvijanju edukacije od 19. listopada 2021.

Poštovani polaznici aktivnosti Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN), ovim putem obavještavamo vas da je Upravni odbor EJTN-a izmijenio svoju odluku od 2. lipnja 2021. o […]
22.12.2021

EJTN politika o utjecaju korona virusa (COVID-19) na EJTN aktivnosti

Coronavirus policy
Skip to content