Međunarodna organizacija za obuku pravosudnih dužnosnika (IOJT)

U studenome 2011. Pravosudna akademija postala je članicom Međunarodne organizacije za obuku pravosudnih dužnosnika (International Organization for Judicial Training – IOJT) nakon što je Izvršno vijeće te organizacije utvrdilo da Pravosudna akademija udovoljava svim uvjetima članstva u IOJT-u kako je to propisano njegovim Statutom.

IOJT je osnovan 2002. godine s ciljem promicanja vladavine prava kroz potporu radu institucija za obuku pravosudnih dužnosnika diljem svijeta. Misija IOJT-a se ostvaruje putem međunarodnih i regionalnih konferencija te drugih aktivnosti koje omogućavaju sucima i centrima za usavršavanje pravosudnih dužnosnika diskusiju o strategijama za osnivanje i razvoj centara za usavršavanje, izradu programa izobrazbe, unaprjeđivanje metodologije usavršavanja, i slično.

Prema odredbama Statuta, ciljevi IOJT-a su:

  • Podupirati osnivanje institucija za usavršavanje pravosudnih dužnosnika
  • Promicati vladavinu prava
  • Razmatrati zajednička pitanja i probleme vezane uz usavršavanje sudaca
  • Razvijati odgovarajuću strukturu za razmjenu sudaca

IOJT je dobrovoljna, neprofitna organizacija koja se oslanja na trud i dobru volju svojih članova. Organizacijom upravlja Opća skupština (General Assembly) njezinih članova koji se sastaju svake dvije do tri godine na međunarodnoj konferenciji koja se svaki put održava u drugoj zemlji.

Od listopada 2011. godine, IOJT broji 95 institucija-članica iz 60 zemalja.

Detaljnije informacije o ovoj organizaciji možete pronaći na web stranici www.iojt.org.