09.09.2022

Obavijest o vremenu i mjestu polaganja pisanog dijela završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

Dana 9. rujna 2022. Pravosudna akademija objavljuje Obavijest o vremenu i mjestu polaganja pisanog dijela završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike. Obavijest Literatura
09.09.2022

Odluka o ispunjavanju uvjeta za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

Dana 9. rujna 2022. Pravosudna akademija donosi Odluku o ispunjavanju uvjeta za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike. Odluka
09.09.2022

Poziv za dostavljanje prijava za sudjelovanje u Programu razmjena Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN) u 2023. godini – Rok za dostavljanje prijava: 14. listopada 2022.

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network, EJTN) izvijestila je Pravosudnu akademiju da je otvoren poziv za sudjelovanje pravosudnih dužnosnika u Programu razmjena EJTN-a […]
Skip to content