Propisi

– Zakon o Pravosudnoj akademiji („Narodne novine“, broj: 52/19)
– Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji („Narodne novine“ broj: 30/23)
– Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj: 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22, 60/22 i 16/23)
– Zakon o državnom odvjetništvu (“Narodne novine”, broj: 67/18, 21/22)

– Statut Pravosudne akademije

– Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Pravosudnoj akademiji

– Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.( „Narodne novine“, broj 25/13, 72/13,151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 – Ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17 – Ispravak, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18 i 59/19)

– Odluka o kriterijima za određivanje i visini naknade vanjskim suradnicima

– Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (pročišćeni tekst)

– Pravilnik o pristupu stručnom usavršavanju u Pravosudnoj akademiji (Narodne novine broj 25/2020)

Pravila o programu i načinu pohađanja stručnog usavršavanja te  metodologiji ocjenjivanja i utvrđivanja završne ocjene (Narodne novine 81/23)

Pravila o sadržaju, vremenu i načinu polaganja završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike (Narodne novine 81/23)

– Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za provedbu završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike („Narodne novine“, broj: 25/20)

– Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu rada Povjerenstva za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike („Narodne novine“, broj: 68/21)

– Pravilnik o završnom ispitu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike („Narodne novine“, broj: 25/20)

– Pravilnik o izmjenama Pravilnika o završnom ispitu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike („Narodne novine“, broj: 108/20)

– Pravilnik o izmjenama Pravilnika o završnom ispitu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike („Narodne novine“, broj: 75/22)

– Pravila o načinu rada mentora u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike („Narodne novine“, broj: 111/23)

– Pravilnik o načinu rada mentora u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike („Narodne novine“, broj: 11/20)

– Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu rada mentora u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike („Narodne novine“, broj: 7/21)

Odluka o visini troškova pohađanja stručnog usavršavanja i polaganja završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

– Pravilnik o programu i načinu provedbe stručnog usavršavanja predsjednika sudova i državnih odvjetnika („Narodne novine“, broj: 106/19)

– Pravilnik o izmjeni Pravilnika o programu i načinu provedbe stručnog usavršavanja predsjednika sudova i državnih odvjetnika („Narodne novine“, broj: 19/21)

– Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu ( „Narodne novine“, 14/29, 30/23)

– Pravilnik o polaganju pravosudnog ispita ( „Narodne novine“, broj: 81/19 i 141/20)

– Pravilnik o stručnom obrazovanju vježbenika u pravosudnim tijelima NN 39/2020.

https://mpu.gov.hr/pravosudni-ispit/6212