14.07.2023

Informativni mrežni seminar o Programu razmjene EJTN-a za 2024. godinu, 13. rujna 2023. od 12:00 do 14:00

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) će 1. rujna ove godine objaviti poziv sucima, državnim odvjetnicima i savjetnicima za uključivanje u Program razmjene u 2024. godini. […]
12.07.2023

Treća elektronička sjednica UVPA

U skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije mr.sc. Radovan Dobronić saziva treću […]
10.07.2023

Predstavnici Pravosudne akademije, Upravnog vijeća Akademije i Ureda zastupnice RH pred Europskim sudom za ljudska prava sudjelovali na Konferenciji Mreže HELP Vijeća Europe, Strasbourg, 6. i 7. srpnja 2023.

U Strasbourgu je 6. i 7. srpnja 2023. održana redovna godišnja Konferencija Mreže HELP u organizaciji Vijeća Europe i pod predsjedanjem Latvije Odborom ministara Vijeća Europe. […]
03.07.2023

Druga sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije u 2023. g.

u skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije mr. sc. Radovan Dobronić saziva […]
03.07.2023

Održana radionica za obiteljske suce u okviru projekta Pravosudne akademije, Ureda zastupnice RH pred ESLJP-om i Vijeća Europe, Zagreb, 30. lipnja 2023.

U okviru projekta „Promicanje vladavine prava i temeljnih prava kroz kvalitetno učenje na daljinu u hrvatskom pravosuđu“, koji Pravosudna akademija provodi u suradnji s Uredom zastupnice […]
16.06.2023

Najava specijalističkog savjetovanja općinskih prekršajnih sudaca i sudaca općinskih sudova koji rade na prekršajnim predmetima, Zadar, Hotel Kolovare, 11. – 13. listopada 2023.

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske u suradnji s Pravosudnom akademijom organizira dvo i pol dnevno specijalističko savjetovanje općinskih prekršajnih sudaca i sudaca općinskih sudova koji rade […]
15.06.2023

Tečaj cjeloživotnog obrazovanja „Diploma in English Law and Legal Skills (“DELLS”) 2023-24“

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s British Law Centre pokreće novi tečaj cjeloživotnog obrazovanja „Diploma in English Law and Legal Skills (DELLS)“. DELLS polaznicima […]
05.06.2023

Poziv za prijave na međunarodnu radionicu “Sudovanje, umjetna inteligencija i temeljna prava: ograničenja predvidljive pravde u građanskim i kaznenim postupcima”, Pravosudna škola Italije, Napulj, 18.-19. rujna 2023.

U okviru projekta JuLIA (Justice, Fundamental and Artificial Intelligence), koji financira Glavna uprava Europske komisije za pravosuđe i zaštitu potrošača, organizira se dvodnevna međunarodna radionica “Sudovanje, […]
05.06.2023

Radionica o suzbijanju pranja novca i financiranja terorizma u suradnji Pravosudne akademije i Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u Zagrebu, Pravosudna akademija, Zagreb, 5. i 6. lipnja 2023.

Pravosudna akademija, u suradnji s Veleposlanstvom Sjedinjenih Američkih Država u Zagrebu, organizira dvodnevnu radionicu „Suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma“ koja se održava 5. i 6. […]
Skip to content