07.09.2023

Održana svečanost zatvaranja projekta „Promicanje vladavine prava i temeljnih prava kroz kvalitetno učenje na daljinu u hrvatskom pravosuđu“, Zagreb, 5. rujna 2023.

U Zagrebu je u Hotelu Dubrovnik 5. rujna 2023. održana svečanost zatvaranja projekta „Promicanje vladavine prava i temeljnih prava kroz kvalitetno učenje na daljinu u hrvatskom […]
07.09.2023

Poziv za dostavljanje prijava za sudjelovanje u Programu razmjena Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN) u 2024. godini – Rok za dostavljanje prijava: 16. listopada 2023.

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network, EJTN) objavila je poziv za sudjelovanje pravosudnih dužnosnika i savjetnika kroz Program razmjena EJTN-a u 2024. godini […]
04.09.2023

Posjet predsjednice Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove Pravosudnoj akademiji

Dana 4. rujna 2023., Graciela Gatti Santana, predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove, posjetila je Pravosudnu akademiju. Posjet Akademiji dio je programa službenog posjeta predsjednice […]
30.08.2023

Raspisivanje javnog natječaja za popunjavanje radnog mjesta u Pravosudnoj akademiji

Pravosudna akademija raspisuje JAVNI NATJEČAJ za popunjavanje radnog mjesta; 1.            radno mjesto „stručni referent u Odjelu za provedbu programa stručnog usavršavanja „ – 1 izvršitelj (m/ž)  […]
02.08.2023

Seminar „Prekogranično izvršenje sudskih odluka: Pojednostavljeni europski postupci“, Madrid, 19.-20. listopada 2023.

Akademija za europsko pravo (ERA), u okviru projekta financiranog od strane Europske komisije, a u suradnji s 18 organizacija iz država članica zaduženih za osposobljavanje pravosudnih […]
28.07.2023

Javni poziv za iskazivanje interesa za vođenje radionica u okviru aktivnosti stručnog usavršavanja vježbenika u pravosudnim tijelima u 2023/2024. godini radi pripreme za polaganje pravosudnog ispita

Dana 28. srpnja 2023. Pravosudna akademija objavljuje javni poziv za iskazivanje interesa za vođenje radionica u okviru aktivnosti stručnog usavršavanja vježbenika u pravosudnim tijelima u 2023/2024. […]
28.07.2023

Javni poziv za iskazivanje interesa za vođenje radionica u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

Dana 28. srpnja 2023. Pravosudna akademija objavljuje javni poziv za iskazivanje interesa za vođenje radionica u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike. Radionice se planiraju provesti putem […]
24.07.2023

Prva konstituirajuća sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije 18. srpnja 2023. godine

Saziva se prva konstituirajuća sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije 18. srpnja 2023. godine sa sljedećim dnevnim redom: Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Programskog vijeća Pravosudne akademije […]
24.07.2023

Treća (elektronička) sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije 5.-12. lipnja 2023. godine

Na inicijativu predsjednika Programskog vijeća Pravosudne akademije Damira Kontreca, saziva se druga (elektronička) sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije 2.-8. svibnja 2023. godine sa sljedećim dnevnim redom: […]
Skip to content