Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanja se provode sukladno obvezi prema Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13, 85/15) te po načelima Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj: 140/09).

Usvajanjem Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj: 140/09) Republika Hrvatska pridružila se skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja državnih tijela sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata.
Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata utvrđuju se opća načela, standardi i mjere za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata državnih tijela, kojima se uređuju pitanja i zauzimaju stavovi od interesa za opću dobrobit (zaštita i promicanje ljudskih prava, javne službe, pravosuđe, zaštita okoliša i drugo).

Svrha Kodeksa je svim tijelima uključenima u proces donošenja zakona i propisa pružiti smjernice koje proistječu iz dosadašnjih konkretnih praktičnih iskustava dijaloga i suradnje tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj i zainteresirane javnosti.

Krajnji cilj Kodeksa je olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu, te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.

Svi zainteresirani svoje primjedbe, prijedloge i komentare na prijedloge nacrta propisa koji će biti objavljeni na ovoj mrežnoj stranici mogu dostaviti putem e-maila pravosudna.akademija@pravosudje.hr.

Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj: 140/09)

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13, 85/15)

Okončana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Naziv propisa  Datum otvaranja Datum zatvaranja Stanje
Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravila o načinu rada mentora u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike 17.07.2023. 01.08.2023. zatvoren

 

Naziv propisa Datum
otvaranja
Datum
zatvaranja
Stanje
Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravila o sadržaju, vremenu i načinu polaganja završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike 01.06.2023. 16.06.2023. zatvoren
Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravila o programu i načinu pohađanja stručnog usavršavanja te metodologiji ocjenjivanja i utvrđivanja završne ocjene 01.06.2023. 16.06.2023. zatvoren

 

Naziv propisa  Datum otvaranja Datum zatvaranja Stanje
Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o završnom ispitu u državnoj školi za pravosudne dužnosnike 02.06.2022. 17.06.2022. zatvoren

 

Naziv propisa  Datum otvaranja Datum zatvaranja Stanje
Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu rada Povjerenstva za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike 16.03.2021. 31.03.2021. zatvoren

Zbog epidemiološke situacije i božićnih i novogodišnjih blagdana Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu rada mentora u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike bit će objavljeno 5. siječnja 2020.g.

Naziv propisa Datum otvaranja Datum zatvaranja Stanje
Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu rada mentora u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike 07.12.2020. 22.12.2020. zatvoren

 

 

Zbog velikog broja zaprimljenih prijedloga, mišljenja i primjedbi Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja Pravilnika o završnom ispitu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike i Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja Pravilnika o načinu rada Povjerenstva za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike biti će objavljeno 10. veljače 2020.g.

Naziv propisa Datum
otvaranja
Datum
zatvaranja
Stanje
Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o završnom ispitu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike 13.01.2020. 28.01.2020. zatvoren
Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o načinu rada Povjerenstva za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike 13.01.2020. 28.01.2020. zatvoren
Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o pristupu stručnom usavršavanju 13.01.2020. 28.01.2020. zatvoren

 

Naziv propisa Datum
otvaranja
Datum
zatvaranja
Stanje
Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o načinu rada mentora u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike 12.11.2019. 12.12.2019. zatvoren

 

Naziv propisa Datum
otvaranja
Datum
zatvaranja
Stanje
Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o načinu rada Povjerenstva za polaganja završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike 24.09.2018. 10.10.2018. zatvoren
Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilniku o sadržaju, vremenu i načinu polaganja završnog ispita te sadržaju potvrde o završnom ispitu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike 24.09.2018. 10.10.2018 zatvoren

 

Naziv propisa Datum otvaranja Datum zatvaranja Stanje
Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o sadržaju, načinu provedbe i ocjenjivanju na pisanoj provjeri znanja i sposobnosti te na razgovoru u postupku upisa u Državnu školu za pravosudne dužnosnike 25.5.2016. 25.6.2016. zatvoren
Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o načinu rada mentora u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike 25.5.2016. 25.6.2016. zatvoren
Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o načinu rada Povjerenstva za provedbu natječaja za upis u Državnu školu za pravosudne dužnosnike 25.5.2016. 25.6.2016. zatvoren