Pravosudna akademija

OBAVIJEST

Temeljem javnog natječaja za popunjavanje radnog mjesta u Pravosudnoj akademiji, objavljenog u Narodnim novinama broj 7/2015 dana 21. siječnja 2015., na radno mjesto stručni savjetnik u Odjelu za međunarodnu suradnju i pripremu projekata primljena je gospođa Jelena Tepić.

Poziv za prijave na seminare EJTN-a u svibnju 2015.: Rok 26. ožujka 2015.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) objavila je poziv za prijave na sljedeće seminare koji će se održati u svibnju 2015. godine:

Pročitaj više

Završna konferencija projekta „Pravosudni odgovor na terorizam u Europskoj uniji: jačanje suradnje u svrhu bolje prevencije“, Pariz, 16. –17. travnja 2015.

Francuska pravosudna škola, u suradnji s Europskom mrežom pravosudnih centara (EJTN), organizira završnu konferenciju projekta „Pravosudni odgovor na terorizam u Europskoj uniji: jačanje suradnje u svrhu bolje prevencije“, koja će se održati u Parizu 16. i 17. travnja 2015.

Pročitaj više

Konferencija o tržišnom natjecanju, 9.-10. travnja 2015. u Rovinju

Zavod za europsko i usporedno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska udruga za poredbeno pravo, Fridtjof Nansen Institut, Jean–Monnet međusveučilišni centar izvrsnosti Opatija, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja i Pravosudna akademija pozivaju Vas na četvrtu međunarodnu znanstvenu konferenciju Petar Šarčević „Pravila tržišnog natjecanja i državnih potpora EU: odnos javnopravne i privatnopravne provedbe“, koja će se održati od 9. do 10. travnja 2015. u Hotel Lone, u Rovinju. 

Pročitaj više

Poziv za dostavljanje prijava na natječaj za pružanje konzultantskih usluga u razvoju kurikuluma iz područja europskih standarda zaštite ljudskih prava u okviru projekta „HELP in the 28“

Vijeće Europe je objavilo natječaj u okviru projekta „HELP in the 28“ u kojem je Pravosudna akademija jedan od partnera, te je u potrazi za stručnjacima koji će svojim znanjem i iskustvom pridonijeti razvoju kurikuluma iz područja europskih standarda zaštite ljudskih prava o sljedećim temama:

Pročitaj više

Poziv za dostavljanje prijava za sudjelovanje u STUDIJSKIM POSJETIMA Europske mreže pravosudnih centara (EJTN) u 2015. godini

Europska mreža pravosudnih centara (European Judicial Training Network, EJTN) izvijestila je Pravosudnu akademiju da je otvoren natječaj za Studijske posjete u 2015. godini, u okviru kojeg se nude sljedeće aktivnosti:

Pročitaj više

Seminar „Novine u kaznenom zakonodavstvu - 2015.“, Opatija, 7. i 8. svibnja 2015.

Vrhovni sud Republike Hrvatske u suradnji s Pravosudnom akademijom organizira dvodnevni seminar „Novine u kaznenom zakonodavstvu – 2015.”, koji će se održati 7-8. svibnja 2015. (četvrtak i petak), u Milenij Grand Hotelu 4 opatijska cvijeta, Opatija, Viktora Cara Emina 6.

Pročitaj više

Lingvistički seminar EJTN-a na temu „Jezično usavršavanje o rječniku pravosudne suradnje u kaznenim stvarima“ – rok za prijave: 04.ožujka 2015.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) organizira lingvistički seminar iz područja kaznenog prava na temu„Jezično usavršavanje o rječniku pravosudne suradnje u kaznenim stvarima“, koji će se održati u sljedećim terminima:

Pročitaj više

Obavijest o poništenju natječaja- objavljeno u „Narodnim novinama“ broj 13 od 4. veljače 2015.

Zagreb, 26. siječnja 2015.

Na temelju članka 13. alineja 11. Zakona o Pravosudnoj akademiji („Narodne novine“ broj 153/09 i 127/10) Upravno vijeće Pravosudne akademije objavljuje

Pročitaj više

EIPA seminar „Uzajamno priznavanje u prikupljanju dokaza i oduzimanju nezakonito stečene imovine“, 10.-11. ožujka 2015., Luksemburg

Europski institut za javnu upravu (EIPA) organizira seminar na temu „Uzajamno prizavanje u prikupljanju dokaza i oduzimanju nezakonito stečene imovine“, koji će se održati 10. i 11. ožujka 2015. u Luksemburgu.  

Pročitaj više
Ostale vijesti

Kalendar događanja

«Ožujak 2015»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn