Pravosudna akademija

Najava objave javnog poziva za predlaganje kandidata za suca Međunarodnog kaznenog suda

Ovim putem Vas obaviještavamo da će Vlada Republike Hrvatske uskoro započeti s postupkom odabira kandidata Republike Hrvatske za mjesto suca Međunarodnog kaznenog suda (dalje u tekstu: MKS) u koju svrhu će Ministarstvo pravosuđa objaviti javni poziv za predlaganje kandidata za suca MKS-a. Izbori će se održati u prosincu ove godine na 16. skupštini stranaka Rimskog statuta Međunarodnog kaznenog suda (dalje u tekstu: Statut). Tom prilikom će biti odabrano šest sudaca za razdoblje 2018. – 2027. Očekuje se da će pri izboru prednost imati ženski kandidati budući da su pet od šest sudaca kojima ističe mandat krajem ove godine žene.

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar „Pravo na azil i međunarodnu zaštitu“, Rim, 19.-21. travnja 2017.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) organizira seminar pod nazivom „Pravo na azil i međunarodnu zaštitu“ koji će se održati u Rimu od 19. do 21. travnja 2017. 

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar „Pribavljanje isprava i prikupljanje dokaza u inozemstvu“, Barcelona, 13.-14. srpnja 2017.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) organizira seminar pod nazivom „Pribavljanje isprava i prikupljanje dokaza u inozemstvu“ koji će se održati u Barceloni 13. i 14. srpnja 2017. 

Pročitaj više

Poziv za prijave na lingvistički seminar „Vokabular kibernetičkog kriminala“, Lublin, Poljska, 5.-7. srpnja 2017.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) organizira lingvistički seminar pod nazivom „Vokabular kibernetičkog kriminala“ koji će se održati u Lublinu u Poljskoj od 5. do 7. srpnja 2017. 

Pročitaj više

Poziv na seminar o ravnopravnosti spolova u europskom pravu, 12. i 13. lipnja 2017., Krakov

Akademija za europsko pravo (ERA) organizira seriju seminara posvećenih europskom pravu u području ravnopravnosti spolova. Drugi u okviru ove serije seminara održat će se u Krakovu 12. i 13. lipnja 2017., a za polaznike iz Hrvatske predviđena su 2-3 mjesta. 

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar iz serije posvećene pravima osoba s invaliditetom u europskom pravu i Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom u okviru Programa o pravima, jednakosti i građanstvu, Trier, 7.-9. lipnja 2017.

Ovaj seminar polaznicima će dati priliku za razumijevanje ključnih načela i pojmova sadržanih u Konvenciji te njezine poveznice s europskim i nacionalnim pravom. Također će se analizirati europski pravni akti koji se odnose na pitanja uređena Konvencijom. 

Pročitaj više

Poziv za prijave na interaktivne pravno–jezične seminare „Prekogranički građanski postupak: Uredba Bruxelles Ia“ Bordeaux, Francuska, 15. - 18. svibnja 2017. i „Europsko obiteljsko pravo: Uredba Bruxelles IIa“, Moletai, Litva, 29. svibnja – 1. lipnja 2017

Akademija za europsko pravo (ERA), u okviru projekta „Jačanje pravosudne suradnje u građanskim stvarima: organizacija niza interaktivnih jezičnih seminara“ organizira sljedeće seminare:
1) „Prekogranički građanski postupak: Uredba Bruxelles Ia“, Bordeaux, 15. - 18. svibnja 2017. I
2) „Europsko obiteljsko pravo: Uredba Bruxelles IIa“, Moletai, Litva, 29. svibnja -1. lipnja 2017.

Pročitaj više

Seminar “Povelja o temeljnim pravima Europske unije u praksi. Fokus na pravima građana EU-a“, Bukurešt, 15. i 16. svibnja 2017.

Akademija za europsko pravo (ERA) provodi projekt „Povelja o temeljnim pravima Europske unije u praksi“ financiran od strane Europske unije. Projekt ima za cilj uputiti na primjenu i tumačenje Povelje te naglasiti njezinu važnost u svakodnevnom radu sudaca i ostalih pravnika praktičara. 

Pročitaj više

Najava seminara “Novine u kaznenom zakonodavstvu – 2017.”, Opatija, 11. i 12. svibnja 2017.

Vrhovni sud Republike Hrvatske u suradnji s Pravosudnom akademijom organizira dvodnevni seminar „Novine u kaznenom zakonodavstvu – 2017.”, koji će se održati 11. i 12. svibnja 2017. (četvrtak i petak), u Milenij Grand Hotelu 4 opatijska cvijeta, Opatija, Viktora Cara Emina 6.

Pročitaj više

Izabrani polaznik na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Temeljem javnog poziva za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Pravosudnoj akademiji, objavljenog u Biltenu broj 206 Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, izabrana je Marijana Jukić.

Ostale vijesti

Kalendar događanja

«Ožujak 2017»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn