Pravosudna akademija

Oglas za posao

Twinning projekt koji financira Europska unija u okviru Prijelaznog instrumenta (Transition Facility Programe) “Poboljšanje kvalitete stručnog usavršavanja u pravosuđu – unaprjeđenje edukacije o pravu Europske unije i učenja na daljinu” raspisuje natječaj za zapošljavanje pomoćnika Dugoročnog savjetnika za Twinning (Resident Twinning Advisor, RTA) i jezičnog pomoćnika Dugoročnog savjetnika za Twinning (Resident Twinning Advisor, RTA).

Pročitaj više

Načela stručnog usavršavanja u pravosuđu

Opća skupština Europske mreže centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) je na svojoj Općoj skupštini u Amsterdamu u lipnju ove godine jednoglasno usvojila „Načela stručnog usavršavanja u pravosuđu“ konstatirajući pri tome da se ista primjenjuju i na državne odvjetnike u mjeri u kojoj su državni odvjetnici dio pravosuđa (“corprs judiciaire”).

„Načela stručnog usavršavanja u pravosuđu“ možete pogledati na sljedećem linku.

Održan seminar "Aktualnosti u zakonodavstvu i praksi u području prava azila" u suradnji Pravosudne akademije, Hrvatskog pravnog centra i UNHCR-a, Zagreb, Pravosudna akademija, 7.i 8. srpnja 2016.

Dana 7. i 8. srpnja 2016. u Pravosudnoj akademiji u Zagrebu održan je seminar za suce upravnih sudova i Visokog upravnog suda pod nazivom "Aktualnosti u zakonodavstvu i praksi u području prava azila". Seminar su organizirali Pravosudna akademija i Hrvatski pravni centar uz financijsku podršku UNHCR-a u okviru projekta "Pravna pomoć tražiteljima azila".Dana 7. i 8. srpnja 2016. u Pravosudnoj akademiji u Zagrebu održan je seminar za suce upravnih sudova i Visokog upravnog suda pod nazivom "Aktualnosti u zakonodavstvu i praksi u području prava azila". Seminar su organizirali Pravosudna akademija i Hrvatski pravni centar uz financijsku podršku UNHCR-a u okviru projekta "Pravna pomoć tražiteljima azila".

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar iz serije posvećene pravima osoba s invaliditetom u Europskom pravu i Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom u okviru Programa o pravima, jednakosti i građanstvu, Trier, 24.-26. listopada 2016.

Ovaj seminar polaznicima će dati priliku za razumijevanje ključnih načela i pojmova sadržanih u Konvenciji te njezine poveznice s europskim i nacionalnim pravom. Također će se analizirati europski pravni akti koji se odnose na pitanja uređena Konvencijom.

Pročitaj više

Poziv za prijave za sudjelovanje u programu AIAKOS koji je namijenjen pravosudnim dužnosnicima na početku karijere

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) i ove godine organizira Program razmjene za mlađe i buduće suce i državne odvjetnike te polaznike Državne škole za pravosudne dužnosnike. Za razmjene u okviru programa AIAKOS u 2016. godini određen je termin od 21. do 25. studenoga 2016. Hrvatska ima na raspolaganju ukupno četiri mjesta za svoje polaznike, od toga dva za suce (Francuska i Poljska) i dva za državne odvjetnike (Francuska i Njemačka).

Pročitaj više

Poziv za prijave – specijalizirane razmjene EJTN-a

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) objavila je poziv za dostavljanje prijava za sudjelovanje u specijaliziranim razmjenama.

Pročitaj više

Poziv za prijave – specijalizirane razmjene EJTN-a

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) objavila je poziv za dostavljanje prijava predsjednika sudova za sudjelovanje u razmjenama.

Pročitaj više

Raspisivanje javnog natječaja za popunjavanje radnog mjesta u Pravosudnoj akademiji

Pravosudna akademija raspisuje JAVNI NATJEČAJ za popunjavanje radnog mjesta;

- radno mjesto „stručni savjetnik u Odjelu za međunarodnu suradnju i pripremu projekata“ na neodređeno vrijeme uz probni rok od šest (6) mjeseci

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

Pročitaj više

Održana godišnja konferencija HELP Vijeća Europe, Strasbourg, 16.-17. lipnja 2016.

Dana 16. i 17. lipnja 2016. u Strasbourgu je održana godišnja konferencija HELP Vijeća Europe na temu „HELP, na putu prema ujednačavanju nacionalne sudske prakse“. Na konferenciji je sudjelovala Andrea Posavec Franić, ravnateljica Pravosudne akademije.

Pročitaj više

Poziv za dostavljanje prijava za sudjelovanje na seminarima u okviru projekta ACTIONES iz područja suzbijanja diskriminacije i kaznenog prava

U studenome 2015. počela je provedba projekta ACTIONES – „Aktivna obuka o Povelji o temeljnim pravima Europske unije kroz interakciju nacionalnih iskustava“, koji se financira iz Programa pravosuđe Europske unije, a koji provodi Centar za pravosudnu suradnju Europskog sveučilišnog instituta (EUI) iz Firence. Pravosudna akademija je jedan od partnera u ovom projektu.

Pročitaj više
Ostale vijesti

Kalendar događanja

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn