Pravosudna akademija

EIPA seminar „Uzajamno priznavanje u prikupljanju dokaza i oduzimanju nezakonito stečene imovine“, 10.-11. ožujka 2015., Luksemburg

Europski institut za javnu upravu (EIPA) organizira seminar na temu „Uzajamno prizavanje u prikupljanju dokaza i oduzimanju nezakonito stečene imovine“, koji će se održati 10. i 11. ožujka 2015. u Luksemburgu.  

Pročitaj više

Održana svečanost otvaranja Twinning light projekta IPA 2011 „Jačanje rada Pravosudne akademije kroz razvoj kurikuluma i stručno usavršavanje u području korištenja vještačenja“, Zagreb, 16. siječnja 2015.

Dana 16. siječnja 2015. u Kući Europe u Zagrebu održana je svečanost otvaranja Twinning light projekta „Jačanje rada Pravosudne akademije kroz razvoj kurikuluma i stručno usavršavanje u području korištenja vještačenja“ koji se financira iz programa IPA 2011 za Republiku Hrvatsku. Projekt provodi Pravosudna akademija kao korisnička institucija u suradnji s Ministarstvom pravosuđa Republike Hrvatske i Twinning partnerima iz Republike Litve - Pravnim institutom, Centrom za forenzične znanosti, Ministarstvom pravosuđa i Središnjom agencijom za upravljanje projektima.

Pročitaj više

Raspisivanje javnog natječaja za popunjavanje radnog mjesta u Pravosudnoj akademiji

Pravosudna akademija raspisuje JAVNI NATJEČAJ za popunjavanje radnog mjesta;

- radno mjesto „stručni savjetnik u Odjelu za međunarodnu suradnju i pripremu projekata“ na neodređeno vrijeme uz probni rok od šest (6) mjeseci

Rok za prijavu na natječaj je 15 dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

Pravosudna akademija                                                                                                

Pročitaj više

1. sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 26. siječnja 2015.

Prva sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije održat će se u ponedjeljak, 26. siječnja 2015. godine u 14,30 sati u Pravosudnoj akademiji, sa sljedećim dnevnim redom:

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminare EJTN-a u 2015. godini

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) objavila je poziv za prijave na sljedeće seminare u ožujku i travnju 2015. godine:

Pročitaj više

Seminar “Sprečavanje trgovanja ljudima u privatnom sektoru“, Trier, 26.-27. veljače 2015.

Akademija za europsko pravo (ERA) organizira seminar pod nazivom “Sprečavanje trgovanja ljudima u privatnom sektoru“, koji će se održati 26. i 27. veljače 2015. godine u Trieru. 

Pročitaj više

Seminar “Europsko pravo u području sprečavanja monopola- napredna razina“, Trier, 12.-13. ožujka 2015.

Akademija za europsko pravo (ERA) organizira seminar pod nazivom “Europsko pravo u području sprečavanja monopola- napredna razina“, koji će se održati 12. i 13. ožujka 2015. godine u Trieru. 

Pročitaj više

Seminari Akademije za europsko pravo (ERA) u 2015. godini

Akademija za europsko pravo u Trieru (ERA) organizira u 2015. godini dvije serije seminara, jednu iz područja antidisriminacijskog prava Europske unije, a drugu na temu jednakosti muškaraca i žena u europskom pravu. Troškove seminara će u potpunosti snositi Europska komisija. Seminari su otvoreni za prijave europskim sucima i državnim odvjetnicima. 

Pročitaj više
Ostale vijesti

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Više

Kalendar međunarodnih događanja

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn