Pravosudna akademija

Poziv za prijave za sudjelovanje u programu AIAKOS koji je namijenjen pravosudnim dužnosnicima na početku karijere

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) i ove godine organizira Program razmjene za mlađe i buduće suce i državne odvjetnike te polaznike Državne škole za pravosudne dužnosnike. Za razmjene u okviru programa AIAKOS u 2016. godini određen je termin od 21. do 25. studenoga 2016. Hrvatska ima na raspolaganju ukupno četiri mjesta za svoje polaznike, od toga dva za suce (Francuska i Poljska) i dva za državne odvjetnike (Francuska i Njemačka).

Pročitaj više

Poziv za prijave za sudjelovanje u programu AIAKOS koji je namijenjen pravosudnim dužnosnicima na početku karijere

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) i ove godine organizira Program razmjene za mlađe i buduće suce i državne odvjetnike te polaznike Državne škole za pravosudne dužnosnike. Za razmjene u okviru programa AIAKOS u 2016. godini određen je termin od 21. do 25. studenoga 2016. Hrvatska ima na raspolaganju ukupno četiri mjesta za svoje polaznike, od toga dva za suce (Francuska i Poljska) i dva za državne odvjetnike (Francuska i Njemačka).

Pročitaj više

Poziv za prijave – specijalizirane razmjene EJTN-a

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) objavila je poziv za dostavljanje prijava za sudjelovanje u specijaliziranim razmjenama.

Pročitaj više

Poziv za prijave – specijalizirane razmjene EJTN-a

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) objavila je poziv za dostavljanje prijava predsjednika sudova za sudjelovanje u razmjenama.

Pročitaj više

Raspisivanje javnog natječaja za popunjavanje radnog mjesta u Pravosudnoj akademiji

Pravosudna akademija raspisuje JAVNI NATJEČAJ za popunjavanje radnog mjesta;

- radno mjesto „stručni savjetnik u Odjelu za međunarodnu suradnju i pripremu projekata“ na neodređeno vrijeme uz probni rok od šest (6) mjeseci

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

Pročitaj više

Održana godišnja konferencija HELP Vijeća Europe, Strasbourg, 16.-17. lipnja 2016.

Dana 16. i 17. lipnja 2016. u Strasbourgu je održana godišnja konferencija HELP Vijeća Europe na temu „HELP, na putu prema ujednačavanju nacionalne sudske prakse“. Na konferenciji je sudjelovala Andrea Posavec Franić, ravnateljica Pravosudne akademije.

Pročitaj više

Poziv za dostavljanje prijava za sudjelovanje na seminarima u okviru projekta ACTIONES iz područja suzbijanja diskriminacije i kaznenog prava

U studenome 2015. počela je provedba projekta ACTIONES – „Aktivna obuka o Povelji o temeljnim pravima Europske unije kroz interakciju nacionalnih iskustava“, koji se financira iz Programa pravosuđe Europske unije, a koji provodi Centar za pravosudnu suradnju Europskog sveučilišnog instituta (EUI) iz Firence. Pravosudna akademija je jedan od partnera u ovom projektu.

Pročitaj više

Raspisivanje javnog natječaja za popunjavanje radnog mjesta u Pravosudnoj akademiji

Pravosudna akademija raspisuje JAVNI NATJEČAJ za popunjavanje radnog mjesta;

- radno mjesto „načelnik Odjela za pravne i opće poslove te ljudske potencijale“ na neodređeno vrijeme uz probni rok od šest (6) mjeseci

Rok za prijavu na natječaj je 15 dana od dana objave u „Narodnim novinama“.      

Pročitaj više

Poziv za prijave na pravno-jezični seminar Akademije za europsko pravo (ERA) pod nazivom „Uredba Bruxelles Ia (prekogranični građanski sporovi)“, Krakow, 23.-26. kolovoza 2016.

Akademija za europsko pravo (ERA) provodi projekt iz Programa pravosuđe 2014.-2020. pod nazivom „Jačanje pravosudne suradnje u građanskim stvarima - organizacija niza interaktivnih jezičnih seminara“ u kojem Pravosudna akademija ima status partnera.

Pročitaj više

Poziv za prijave na lingvističke seminare „Obiteljsko pravo“, Beč, 9.-11. studenoga 2016. i „Pravosudna suradnja u građanskim stvarima“, Bukurešt, 21.-25. studenoga 2016.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) organizira lingvističke seminare pod nazivima „Obiteljsko pravo“ koji će se održati u Beču od 9. do 11. studenoga 2016. i „Pravosudna suradnja u građanskim stvarima“ koji će se održati u Bukureštu od 21. do 25. studenoga 2016.

Pročitaj više
Ostale vijesti

Kalendar događanja

«Lipanj 2016»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn