Pravosudna akademija

Poziv za prijave za sudjelovanje u programu AIAKOS koji je namijenjen pravosudnim dužnosnicima na početku karijere

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) i ove godine organizira Program razmjene namijenjen mlađim pravosudnim dužnosnicima. Hrvatska ima na raspolaganju ukupno četiri mjesta za svoje polaznike, od toga dva za suce (Francuska i Poljska) u terminu od 20. do 24. studenoga 2017.

Pročitaj više

Poziv kaznenim sucima za prijave na seminar u okviru projekta „Obuka sudaca u području osiguravanja prava građana EU-a u kaznenim postupcima“, Suceava, Rumunjska, 26.-28. lipnja 2017.

Pravosudna akademija je pridruženi partner Ministarstvu pravosuđa Rumunjske u projektu „Obuka sudaca u području osiguravanja prava građana EU-a u kaznenim postupcima“. Cilj projekta je poboljšati znanje i vještine sudaca u području jačanja procesnih prava osumnjičenih ili optuženih osoba u kaznenom postupku (Direktiva 2010/64/EU o pravu na tumačenje i prevođenje u kaznenim postupcima i Direktiva 2012/13/EU o pravu na informiranje u kaznenom postupku).

Pročitaj više

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) organizirala je 15. i 16. svibnja 2017. sastanak Radne skupine „Programi“ u Hotelu Adria u Dubrovniku.

Nakon izvješća Wojciecha Postulskog, generalnog tajnika EJTN-a na sastanku se između ostaloga, raspravljalo o pisanim izvješćima o upravnim, građanskim, kaznenim i lingvističkim projektima, ljudskim pravima i temeljnim slobodama, THEMIS-u, Katalogu i Katalogu +, o webinarima, bazi podataka stručnjaka, evaluacijama, ljetnoj školi te o pripremi radionica na skorašnjoj Općoj skupštini na Malti.

Pročitaj više

Dana 11. i 12. svibnja 2017. u organizaciji Vrhovnog suda Republike Hrvatske i Pravosudne akademije u Milenij Grand Hotelu 4 opatijska cvijeta u Opatiji, održan je seminar „Novine u kaznenom zakonodavstvu – 2017.“.

Seminar je otvorila Ana Garačić, zamjenica predsjednika i predsjednica Kaznenog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske, ujedno moderatorica seminara. Prisutnima su se obratili i ravnateljica Pravosudne akademije, Andrea Posavec Franić, Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske, Dinko Cvitan te predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Branko Hrvatin. Ispred Ministarstva pravosuđa na okruglom stolu prisustvovao je Kristian Turkalj, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa.

Pročitaj više

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Temeljem odredbi članka 6. st.1. i st. 2. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12, 120/12, 16/17) , Pravosudna akademija raspisuje JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Natječaj je otvoren od 08. do 16. svibnja 2017., i objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Pročitaj više

Održana svečanost dodjele potvrda o završenoj Državnoj školi za pravosudne dužnosnike, Zagreb 27. travnja 2017.

Dana 27. travnja 2017. u hotelu Westin održana je svečanost dodjele potvrda o završenoj Državnoj školi za pravosudne dužnosnike. Polaganju završnog ispita u Državnoj školi, u skladu sa čl. 33.a Zakona o Pravosudnoj akademiji (NN 153/09, 127/10 i 85/15), pristupile su osobe koje nisu pohađale Školu, a koje su nakon položenog pravosudnog ispita najmanje četiri godine radile na pravnim poslovima.

Pročitaj više

Poziv za prijave na lingvističke seminare u organizaciji EJTN-a u rujnu i listopadu 2017.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) organizira lingvističke seminare „Pravo tržišnog natjecanja“ u Beču, od 11. do 13. rujna 2017., „Ljudska prava u EU pravu“ u Rigi, od 9. do 13. listopada 2017. i „Zaštita podataka“ u Slovačkoj, Omšenie, od 18. do 20. listopada 2017.

Pročitaj više

Poziv za podnošenje prijava za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

Poziv za podnošenje prijava za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

OGLEDNI PRIMJERAK PISANOG ISPITA KAZNENO
(Ogledni primjerak pisanog ispita za građansku granu prava kao i onaj za kaznenu granu prava sadrži pitanja i za suce i za državne odvjetnike)

OGLEDNI PRIMJERAK PISANOG ISPITA GRAĐANSKO
(Ogledni primjerak pisanog ispita za građansku granu prava kao i onaj za kaznenu granu prava sadrži pitanja i za suce i za državne odvjetnike)

POPIS LITERATURE ZAVRŠNI ISPIT - TRAVANJ 2017.

Poziv za prijave na interaktivni pravno–jezični seminar „Europsko obiteljsko pravo: Uredba Bruxelles IIa“, Trier, 10. do 13. srpnja 2017.

Akademija za europsko pravo (ERA), u okviru projekta „Jačanje pravosudne suradnje u građanskim stvarima: organizacija niza interaktivnih jezičnih seminara“ organizira seminar „Europsko obiteljsko pravo: Uredba Bruxelles IIa“ koji će se održati u Trieru od 10. do 13. srpnja 2017.

Pročitaj više

Poziv za prijave na radionicu “Ususret učinkovitom rješavanju povreda temeljnih prava u području azila i useljeništva “, Trento, 2. i 3. listopada 2017.

Sveučilište u Trentu, u suradnji sa Sveučilištem u Versaillesu, poljskim Institutom za pravne studije, Sveučilištem u Amsterdamu i pravosudnim akademijama iz Hrvatske, Irske, Italije, Rumunjske, Slovenije i Španjolske provodi projekt 'Put k učinkovitom pravosuđu u Europi (RE-Jus): Stručno usavršavanje sudaca usmjereno učinkovitom rješavanju povreda temeljnih prava' (Roadmap to European effective justice (RE-Jus): judicial training ensuring effective redress to fundamental rights violations). Projekt se financira iz sredstava Programa pravosuđe Europske unije, a obuhvaća osposobljavanje nacionalnih sudaca i drugih pravnika vezano uz ostvarivanje temeljnih prava u Europskoj uniji, fokusirajući se na sljedeća tri područja: prava potrošača, zaštita podataka i migracije.

Pročitaj više
Ostale vijesti

Kalendar događanja

«Svibanj 2017»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn