Pravosudna akademija

Opći tečaj intelektualnog vlasništva DL101HR

Opći tečaj intelektualnog vlasništva putem učenja na daljinu (on-line) Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (oznaka tečaja: DL-101) jedan je od najpopularnijih oblika općeg obrazovanja iz ovog područja, koji je do sada završilo više od 300.000 polaznika diljem svijeta. Tečaj obuhvaća sva važnija područja intelektualnog vlasništva, kao i potrebna znanja o sprječavanju povreda prava intelektualnog vlasništva.

Pročitaj više

Publikacija - Mišljenje broj 18. Savjetodavnog vijeća europskih sudaca i Izjava o načelima neovisnosti sudstva

Pravosudna akademija u suradnji s Udrugom hrvatskih sudaca objavila je publikaciju s dva međunarodna dokumenta koji se odnose na dosegnute i uspostavljene standarde položaja sudbene vlasti u demokratskom društvu.

Pročitaj više

Poziv za prijave na lingvistički seminar „Ljudska prava, pravo EU“, Nacionalni pravosudni institut, Sofija, 16.-20. svibnja 2016.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) objavila je poziv za prijave na lingvistički seminar „Ljudska prava - pravo Europske unije“ koji će se održati u Sofiji od 16. do 20. svibnja 2016..

Pročitaj više

ACTIONES - Aktivna obuka o Povelji o temeljnim pravima EU-a kroz interakciju nacionalnih iskustava

Poziv za dostavljanje prijava za sudjelovanje na seminarima iz područja zaštite potrošača te azila i migracija

Pročitaj više

Natječaj za upis na Sveučilišni interdisciplinarni specijalistički studij „Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, CENTAR ZA POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE raspisuje NATJEČAJ za upis na Sveučilišni interdisciplinarni specijalistički studij „Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ u ak. god. 2015./2016. za stjecanje akademskog naziva sveučilišni specijalistregulacije tržišta elektroničkih komunikacija.

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar „Izravno oporezivanje u Europskoj uniji“, Solun, 21.– 22. travnja 2016.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) organizira seminar pod nazivom „Izravno oporezivanje u Europskoj uniji“, koji će se održati 21. i 22. travnja 2016. godine u Solunu.

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar „Sportsko pravo“, Lisabon, 5.– 6. svibnja 2016.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) organizira seminar pod nazivom „Sportsko pravo“, koji će se održati 5. i 6. svibnja 2016. godine u Lisabonu.

Pročitaj više

Poziv za prijave na radionicu Akademije za europsko pravo (ERA) pod nazivom „Kako provoditi zakonodavstvo Europske unije u području bioraznolikosti i nezakonite trgovine divljim životinjama“, Trier, 24.-26. veljače 2016.

Akademija za europsko pravo (ERA) organizira radionicu pod nazivom „Kako provoditi zakonodavstvo Europske unije u području bioraznolikosti i nezakonite trgovine divljim životinjama“ u Trieru, 24.-26. veljače 2016.

Pročitaj više

Poziv za dostavljanje prijava za sudjelovanje u studijskim posjetima u organizaciji Europske mreže centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) u 2016. godini

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) izvijestila je Pravosudnu akademiju da je otvoren poziv za dostavljanje prijava za sudjelovanje u studijskim posjetima u 2016. godini kojim su ponuđeni sljedeći posjeti:

Pročitaj više

Najava serije seminara Akademije za europsko pravo u 2016. godini posvećenih pravima osoba s invaliditetom u Europskom pravu i Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom u okviru Programa o pravima, jednakosti i građanstvu

Akademija za europsko pravo (ERA) obavijestila je Pravosudnu akademiju o održavanju serije seminara pod nazivom „Prava osoba s invaliditetom u Europskom pravu i Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom“ u Trieru tijekom 2016. godine, koje organizira u suradnji s Europskom komisijom te uz podršku Europskog konzorcija za ljudska prava i invaliditet i Europskog foruma osoba s invaliditetom.

Pročitaj više
Ostale vijesti

Kalendar događanja

«Veljača 2016»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn