08.04.2024

Obavijest o održavanju usmenog dijela završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

Obavještavamo Vas da će se usmeni dio završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike održati prema rasporedu u privitku. Prilikom dolaska na ispit obavezni ste […]
29.03.2024

OBAVIJEST

o dovršetku bodovanja pisanog dijela završnog ispita te o pravu kandidata na uvid i prigovor Pravosudna akademija ovime javno obavještava sve kandidate koji su pristupili polaganju […]
02.02.2024

Obavijest o polaganju pisanog dijela završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

Obavijest
21.07.2023

Poziv za iskaz interesa za polaganje završnog ispita

Pravosudna akademija objavljuje Poziv za iskaz interesa za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike.
29.03.2023

Održavanje usmenog dijela završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

Obavještavamo Vas da će se usmeni dio završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike održati prema rasporedu u privitku. Prilikom dolaska na ispit obavezni ste […]
14.03.2023

PROMJENA TERMINA ZAVRŠNOG ISPITA – Obavijest o promjeni termina završnog ispita (drugi dio) u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

Obavještavaju se kandidati koji su sukladno Obavijesti Pravosudne akademije kandidatima, Klasa: UP/I-603-02/22-02/1, Urbroj: 390-02-01/02-22-05 od 16. siječnja 2022., raspoređeni za drugi dio pisanog ispita iz područja […]
27.01.2023

Obavijest o vremenu i mjestu polaganja pisanog dijela završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

Pravosudna akademija objavljuje Obavijest o vremenu i mjestu polaganja pisanog dijela završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike. Obavijest Literatura
27.01.2023

Odluka o ispunjavanju uvjeta za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

Dana 16. siječnja 2023. Pravosudna akademija donosi Odluku o ispunjavanju uvjeta za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike. Odluka
13.12.2022

Poziv za podnošenje prijava za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike za kandidate koji ispitu pristupaju na temelju članka 28. Zakona o Pravosudnoj akademiji

Poziv za podnošenje prijava za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike Ogledni primjerak pisanog dijela završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike […]
Skip to content