13.05.2024

Obrazovni materijali 2024.

Kazneno pravo Novine u kaznenom zakonodavstvu – 2024.
11.05.2023

Obrazovni materijali 2023.

Europsko i međunarodno pravo Pravo na slobodu izražavanja (članak 10.) pravo na poštovanje privatnog života (članak 8.) iz EKLJP i sudska praksa ESLJP ZOO – odgovornost […]
21.04.2022

Obrazovni materijali 2022.

Europsko i međunarodno pravo Bruxelles II ter. Europski nalog za blokadu računa Uredba o nasljeđivanju – otvorena pitanja Zakon o međunarodnom privatnom pravu – neka otvorena […]
22.02.2022

Obrazovni materijali – 2021

Europsko i međunarodno pravo Pravo za život (članak 2.) i zabrana mučenja i nečovječnog postupanja (članak 3.) te sličnosti i razlike između članka 3. i članka […]
03.12.2021

Obrazovni materijali – 2020

Građansko i građansko postupovno pravo Mjenica Najam stanova – odnos zaštićenih najmoprimaca i najmodavaca te prava i obveze najmoprimaca i najmodavaca Nepošteni uvjeti u potrošačkim ugovorima […]
03.12.2021

Obrazovni materijali – 2019

EU i međunarodno pravo e-knjiga o primjeni Povelje o temeljnim pravima u području azila (knjiga je izrađena u okviru projekta „Povelja Europske unije o temeljnim pravima […]
03.12.2021

Obrazovni materijali – 2018

Edukacija za prekršajne suce Edukacija za prekršajne suce EU i međunarodno pravo Pravosudna suradnja putem Eurojust-a Zakon o međunarodnom privatnom pravu Građansko i građansko postupovno pravo […]
03.12.2021

Obrazovni materijali – 2017

Prekršajno pravo Najčešći pogreške u primjeni materijalnog prekršajnog prava Upravno pravo Primjena odredbi parničnog postupka u upravnom sporu Primjena prava EU u upravnom sporu Zemljišnoknjižno pravo […]
03.12.2021

Obrazovni materijali – 2016

Građansko i građansko postupovno pravo  Nužno i jedinstveno suparničarstvo u tijeku ostavinskog postupka Problematika naknade štete na radu i u vezi s radom Naknada koristi kod […]
Skip to content