12.10.2022

Organiziran studijski posjet portugalskom Centru za pravosudne studije u okviru EU projekta Pravosudne akademije, Vijeća Europe i Ureda zastupnice RH pred Europskim sudom za ljudska prava, 6.-7. listopada 2022.

U okviru projekta “Promicanje vladavine prava i temeljnih prava kroz kvalitetno učenje na daljinu u hrvatskom pravosuđu” predstavnici Pravosudne akademije, Ureda zastupnice RH pred Europskim sudom […]
22.12.2021

Final Report

Završno izvješće CARDS 2001 (.pdf)
22.12.2021

Regionalni CARDS 2003-Modul 4 „Uvod u pravo EZ-a i pravosudni sustav EU“

PA je u suradnji sa projektom Regionalni CARDS 2003-Modul 4 u 2006. godini u Zagrebu provela 4 radionice i to 05. travnja 2006. „Slobodno kretanje roba […]
22.12.2021

Stručno usavršavanje državnih odvjetnika CARDS 2003

Stručno usavršavanje državnih odvjetnika – Završna konferencija EU projekta i potpisivanje sporazuma o suradnji Na završnoj konferenciji koja se održala u Zagrebu 5. srpnja 2007., u […]
22.12.2021

Press Release

Izvješće za tisak
22.12.2021

Final Report

Završno izvješće CARDS 2003
22.12.2021

Dobrodošli na web stranicu EU Projekta „PHARE 2005“

Cilj ovog projekta je razvoj objektivnih i transparentnih kriterija za izbor, ocjenjivanje i profesionalni ustroj vježbenika, savjetnika, sudaca i državnih odvjetnika. Nadalje, projekt razvija sustav obuke […]
22.12.2021

Zakon o vježbenicima

Novi Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu, (NN 84/98) stupio je na snagu 1. siječnja 2009. godine. Od 1. rujna 2009. svi kandidati […]
22.12.2021

Izbor sudaca i državnih odvjetnika

Projektni tim je u skladu s ciljevima projekta i opisom komponente 2 radio na razvoju strateškog dokumenta “Transparentni i objektivni kriteriji za izbor i unapređenje savjetnika, […]
Skip to content