18.03.2022

Poziv za sudjelovanje na mrežnom seminaru Akademije za europsko pravo (ERA) „Kvaliteta zraka i pravo na čisti zrak u EU pravu“, radni jezik francuski

Akademija za europsko pravo (ERA) organizira mrežni seminar pod nazivom „Kvaliteta zraka i pravo na čisti zrak u EU pravu“, koji će se održati 23. i […]
16.03.2022

Međunarodni forum za suce u Siracusi, Italija, 5.-7. svibnja 2022.

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) organizira forum za suce koji će se održati  od 5. do 7. svibnja 2022. na Međunarodnom institutu za kazneno pravo […]
08.03.2022

Ljetna škola EJTN-a: Pravno-jezični seminari za sudske savjetnike

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) organizira pravno-jezične seminare kako slijedi: Pravosudna suradnja u obiteljskim stvarima, koji će se održati od 9. do 13. svibnja 2022. u […]
01.03.2022

Poziv za sudjelovanje na seminaru „Nadležnost i mjerodavno pravo u građanskim i trgovačkim stvarima: Bruxelles Ia, Rim I i Rim II“, 2.-3. svibnja 2022., Solun, Rok za prijavu: 7. ožujka 2022. u 12 sati

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) organizira seminar pod nazivom „Nadležnost i mjerodavno pravo u građanskim i trgovačkim stvarima: Bruxelles Ia, Rim I i Rim II“, […]
01.03.2022

Poziv za sudjelovanje na konferenciji „Ured europskog javnog tužitelja – godinu dana kasnije, novi izazovi“, 23. – 24. svibnja 2022., Trier, Rok za prijave: 16. ožujka 2022.

Konferencija je namijenjena sucima istrage. Radni jezik konferencije je engleski jezik. Za sudjelovanje je potrebno uplatit kotizaciju u iznosu od 85 eura. ERA nadoknađuje putne troškove […]
01.03.2022

Program Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN) „Potpore za usavršavanje u pravosuđu“ (Judicial Learning Grant Programme), otvorene prijave tijekom 2022. godine

EJTN je razvio novi koncept u okviru Programa razmjena za pravosudne dužnosnike. Program omogućuje pravosudnim dužnosnicima da sami identificiraju i kreiraju individualne prilike za učenje. Cilj […]
23.02.2022

Konferencija „Inicijalna obuka pravnika praktičara u službi vladavine prava“, Bordeaux, 22. i 23. veljače 2022.

Dana 22. i 23. veljače 2022. Glavna uprava za pravosuđe Europske komisije (DG JUST) i Francuska pravosudna škola (École nationale de la magistrature, ENM) organiziraju konferenciju […]
22.02.2022

Poziv za sudjelovanje na pravno-jezičnom seminaru „Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima“, 16.-20. svibnja 2022., Bordeaux, Rok za prijavu: 28. veljače 2022.

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) organizira pravno-jezični seminar pod nazivom „Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima“, koji će se održati od 16. do 20. svibnja 2022. […]
17.02.2022

Poziv za sudjelovanje na mrežnom tečaju «Umjetna inteligencija i vladavina prava» (US National Judicial College), početak tečaja 14. ožujka 2022.

Otvorene su prijave za sudjelovanje na mrežnom tečaju pod nazivom «Umjetna inteligencija i vladavina prava». Početak tečaja je predviđen za 14. ožujka 2022. Sudjelovanje je besplatno […]
Skip to content