25.03.2022

Poziv za prijave na seminar o europskom pravu tržišnog natjecanja „Osnove prava tržišnog natjecanja: od temeljnih načela do napredne provedbe pravila o tržišnom natjecanju“, Budimpešta, 26.-27. svibnja 2022. Rok za prijave: 7. travnja 2022.

Regionalni centar za tržišno natjecanje iz Budimpešte i Odjel za tržišno natjecanje OECD-a organiziraju međunarodni seminar pod nazivom „Osnove prava tržišnog natjecanja: od temeljnih načela do […]
25.03.2022

Mrežni seminar u okviru TRIIAL projekta „Razmatranje neovisnosti, nepristranosti i odgovornosti pravosuđa u kontekstu novih europskih standarda“, 31. ožujka i 1. travnja 2022.

Sveučilište u Maastrichtu u okviru TRIIAL projekta (TRust, Independence, Impartiality and Accountability of judges and arbitrators safeguarding the rule of Law under the EU Charter) organizira […]
23.03.2022

Poziv za sudjelovanje na seminaru „Ravnopravnost spolova“ Akademije za europsko pravo (ERA), Trier, 13.-15. lipnja 2022. Rok za prijave: 7. travnja 2022.

Akademija za europsko pravo (ERA), u suradnji s Pravosudnom akademijom, organizira seminar iz serije „Ravnopravnost spolova“ u Trieru, od 13. do 15. lipnja 2022. Radni jezici […]
23.03.2022

Besplatan mrežni tečaj CEELI Instituta „Upravljanje sudskim predmetima“, početak tečaja 26. travnja 2022.

CEELI Institut iz Praga (Central and Eastern European Law Initiative Institute) organizira mrežni tečaj za suce pod nazivom „Upravljanje sudskim predmetima“. Tečaj je besplatan za sve […]
18.03.2022

Poziv za sudjelovanje na mrežnom seminaru Akademije za europsko pravo (ERA) „Kvaliteta zraka i pravo na čisti zrak u EU pravu“, radni jezik francuski

Akademija za europsko pravo (ERA) organizira mrežni seminar pod nazivom „Kvaliteta zraka i pravo na čisti zrak u EU pravu“, koji će se održati 23. i […]
16.03.2022

Međunarodni forum za suce u Siracusi, Italija, 5.-7. svibnja 2022.

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) organizira forum za suce koji će se održati  od 5. do 7. svibnja 2022. na Međunarodnom institutu za kazneno pravo […]
08.03.2022

Ljetna škola EJTN-a: Pravno-jezični seminari za sudske savjetnike

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) organizira pravno-jezične seminare kako slijedi: Pravosudna suradnja u obiteljskim stvarima, koji će se održati od 9. do 13. svibnja 2022. u […]
01.03.2022

Poziv za sudjelovanje na seminaru „Nadležnost i mjerodavno pravo u građanskim i trgovačkim stvarima: Bruxelles Ia, Rim I i Rim II“, 2.-3. svibnja 2022., Solun, Rok za prijavu: 7. ožujka 2022. u 12 sati

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) organizira seminar pod nazivom „Nadležnost i mjerodavno pravo u građanskim i trgovačkim stvarima: Bruxelles Ia, Rim I i Rim II“, […]
01.03.2022

Poziv za sudjelovanje na konferenciji „Ured europskog javnog tužitelja – godinu dana kasnije, novi izazovi“, 23. – 24. svibnja 2022., Trier, Rok za prijave: 16. ožujka 2022.

Konferencija je namijenjena sucima istrage. Radni jezik konferencije je engleski jezik. Za sudjelovanje je potrebno uplatit kotizaciju u iznosu od 85 eura. ERA nadoknađuje putne troškove […]
Skip to content