01.03.2022

Poziv za sudjelovanje na konferenciji „Ured europskog javnog tužitelja – godinu dana kasnije, novi izazovi“, 23. – 24. svibnja 2022., Trier, Rok za prijave: 16. ožujka 2022.

Konferencija je namijenjena sucima istrage. Radni jezik konferencije je engleski jezik. Za sudjelovanje je potrebno uplatit kotizaciju u iznosu od 85 eura. ERA nadoknađuje putne troškove […]
01.03.2022

Program Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN) „Potpore za usavršavanje u pravosuđu“ (Judicial Learning Grant Programme), otvorene prijave tijekom 2022. godine

EJTN je razvio novi koncept u okviru Programa razmjena za pravosudne dužnosnike. Program omogućuje pravosudnim dužnosnicima da sami identificiraju i kreiraju individualne prilike za učenje. Cilj […]
23.02.2022

Konferencija „Inicijalna obuka pravnika praktičara u službi vladavine prava“, Bordeaux, 22. i 23. veljače 2022.

Dana 22. i 23. veljače 2022. Glavna uprava za pravosuđe Europske komisije (DG JUST) i Francuska pravosudna škola (École nationale de la magistrature, ENM) organiziraju konferenciju […]
22.02.2022

Poziv za sudjelovanje na pravno-jezičnom seminaru „Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima“, 16.-20. svibnja 2022., Bordeaux, Rok za prijavu: 28. veljače 2022.

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) organizira pravno-jezični seminar pod nazivom „Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima“, koji će se održati od 16. do 20. svibnja 2022. […]
17.02.2022

Poziv za sudjelovanje na mrežnom tečaju «Umjetna inteligencija i vladavina prava» (US National Judicial College), početak tečaja 14. ožujka 2022.

Otvorene su prijave za sudjelovanje na mrežnom tečaju pod nazivom «Umjetna inteligencija i vladavina prava». Početak tečaja je predviđen za 14. ožujka 2022. Sudjelovanje je besplatno […]
17.02.2022

Poziv kaznenim sucima za sudjelovanje u regionalnoj virtualnoj panel raspravi «Djelotvorno pravosuđe u regiji», 28. veljače 2022. Rok za prijavu: 24. veljače 2022.

Ured za međunarodnu suradnju, edukaciju i razvoj državnog tužiteljstva (OPDAT) organizira regionalnu virtualnu panel raspravu «Djelotvorno pravosuđe u regiji», koja će se održati 28. veljače 2022. […]
17.02.2022

Poziv obiteljskim sucima za sudjelovanje na seminaru «Uredba Vijeća (EU) 2019/1111 od 25. lipnja 2019. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece», Oostende, Belgija, 23.-25. ožujka 2022. Rok za prijavu: 21. veljače 2022. u 12 sati.

Belgijski Institut za pravosudno osposobljavanje (IGO) organizira seminar o Uredbi 2019/1111. Radni jezici su francuski i nizozemski, uz osigurano simultano prevođenje na engleski jezik. Sudjelovanje je […]
15.02.2022

Poziv za sudjelovanje na mrežnim tečajevima stranih jezika (Potpora savladavanju drugog jezika u pravosudnom okruženju) u organizaciji Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN). Rok za prijavu: 28. veljače 2022.

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) organizira mrežne konverzacijske tečajeve u trajanju od šest (6) tjedana za sljedeće strane jezike: engleski, francuski, talijanski, španjolski i njemački […]
09.02.2022

Poziv za sudjelovanje na seminarima „Prvi mrežni seminar iz serije o pravima žrtava – zločini iz mržnje: zaštita građana od rasizma, homofobije, transfobije, seksizma, 29. ožujka 2022. i „Antisemitizam i zločini iz mržnje Auschwitz – Krakow, 21. i 22. travnja 2022. Rok za prijavu: 17. veljače 2022.

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) organizira seminare pod nazivom: „Prvi mrežni seminar o pravima žrtava – zločini iz mržnje: zaštita građana od rasizma, homofobije, transfobije, […]
Skip to content