03.10.2023

Odabrani predavači u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike, teorijski dio programa, 2023-2024.

Programsko vijeće Pravosudne akademije je na sjednici održanoj 27. rujna 2023. odabralo predavače tema u okviru aktivnosti stručnog usavršavanja Pravosudne akademije za: – Državna škola za […]
03.10.2023

Odabrani voditelji Programa stručnog usavršavanja Pravosudne akademije 2023/2024. za vježbenike

Programsko vijeće Pravosudne akademije je na sjednici održanoj 27. rujna 2023. odabralo voditelje radionica u okviru aktivnosti stručnog usavršavanja Pravosudne akademije za: – Programa stručnog usavršavanja […]
28.09.2023

Pokrenut online tečaj „Azil i ljudska prava“ iz Programa HELP Vijeća Europe, 22. rujna 2023.

Pravosudna akademija je, u suradnji s Vijećem Europe, pokrenula online tečaj „Azil i ljudska prava“ namijenjen sucima upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske te […]
27.09.2023

Najava seminara “Novine u građanskom zakonodavstvu – 2023.”, Tuheljske Toplice, Terme Tuhelj, 23. i 24. studenoga 2023.

Vrhovni sud Republike Hrvatske u suradnji s Pravosudnom akademijom organizira dvodnevni seminar „Novine u građanskom zakonodavstvu – 2023.”, koji će se održati 23. i 24. studenoga […]
26.09.2023

6. sjednica UV PA

u skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije mr. sc. Radovan Dobronić saziva […]
22.09.2023

Raspisivanje javnog natječaja za popunjavanje radnog mjesta u Pravosudnoj akademiji

Pravosudna akademija raspisuje JAVNI NATJEČAJ za popunjavanje radnog mjesta; radno mjesto „viši stručni savjetnik u Odjelu za stručno usavršavanje polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike „ […]
22.09.2023

Plan nabave Pravosudne akademije za 2023. godinu

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u […]
22.09.2023

Seminari Europske mreže za pravosudno osposobljavanje u studenome i prosincu 2023.

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) u studenome i prosincu 2023. organizira sljedeće seminare prema područjima prava: KAZNENO PRAVO: Prava žrtava u Europskoj uniji u praksi: […]
22.09.2023

Edukacija iz područja stranih jezika pravne struke

Pravosudna akademija članica je Radne skupine „Lingvistika“ Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN). Aktivnosti koje ova Radna skupina organizira za pravosudne dužnosnike i savjetnike u pravosuđu […]
Skip to content