28.07.2023

Javni poziv za iskazivanje interesa za vođenje radionica u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

Dana 28. srpnja 2023. Pravosudna akademija objavljuje javni poziv za iskazivanje interesa za vođenje radionica u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike. Radionice se planiraju provesti putem […]
21.07.2023

Poziv za iskaz interesa za polaganje završnog ispita

Pravosudna akademija objavljuje Poziv za iskaz interesa za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike.
18.07.2023

Javni poziv za prijavu za pohađanje stručnog usavršavanja u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

Pravosudna akademija objavljuje Javni poziv za prijavu za pohađanje stručnog usavršavanja u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike u nastavnoj godini 2023./2024. Javni poziv Dokumenti se podnose […]
18.07.2023

Obavijest o početku nastavne godine u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

Upravno vijeće Pravosudne akademije dana 17. srpnja 2023. godine donijelo je Odluku o početku nastavne godine u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike. Nastavna godina u Državnoj […]
27.04.2023

Predavanje “Odvagivanje ustavnih prava”, Zagreb, 4. svibnja 2023.

U organizaciji Zagrebačke grupe za teoriju prava i Hrvatske udruge za pravnu i socijalnu filozofiju te teoriju prava i države, 4. svibnja 2023., na Pravnom fakultetu […]
29.03.2023

Održavanje usmenog dijela završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

Obavještavamo Vas da će se usmeni dio završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike održati prema rasporedu u privitku. Prilikom dolaska na ispit obavezni ste […]
14.03.2023

PROMJENA TERMINA ZAVRŠNOG ISPITA – Obavijest o promjeni termina završnog ispita (drugi dio) u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

Obavještavaju se kandidati koji su sukladno Obavijesti Pravosudne akademije kandidatima, Klasa: UP/I-603-02/22-02/1, Urbroj: 390-02-01/02-22-05 od 16. siječnja 2022., raspoređeni za drugi dio pisanog ispita iz područja […]
17.02.2023

Obavijest

Pravosudna akademija donosi Odluku o ispunjavanju uvjeta za polaganje završnog ispita za polaznike Državne škole za pravosudne dužnosnike. Odluka
27.01.2023

Obavijest o vremenu i mjestu polaganja pisanog dijela završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

Pravosudna akademija objavljuje Obavijest o vremenu i mjestu polaganja pisanog dijela završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike. Obavijest Literatura
Skip to content